Telelogic AB

Telelogic kommer att delta i framtagandet av utvecklingsprocessen Eclipse Process Framework

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 14:01 CET

MALMÖ – 16 mars 2006 - Telelogic (O-listan/TLOG), kommer att delta i ett tidigt skede i utvecklingen av Eclipse Process Framework (EPF). Chris Sibbald, Senior Systems Engineer för Lifecycle Solutions på Telelogic och Kurt Sands, Solutions Manager på Telelogic röstades båda in som kommittémedlemmar i februari i år.

”Telelogic är en välkommen partner i EPF-projektet. Det är mycket bra att ha branschledare med erfarenhet av system- och programvaruutveckling som Telelogic med i gruppen,” säger Per Kroll, projektledare för Eclipse Process Framework.

Eclipse är en fri utvecklingsplattform utan direkt koppling till någon leverantör. EPF kommer att bli ett nytillskott till Eclipse och är en allmän process för effektiv utveckling av programvara. Telelogic har under många år byggt sina utvecklingsverktyg på industristandarder och har som ambition att göra motsvarande vad gäller utveckling och anpassning till gällande processtandarder.

Detta är en förkortad version av ett engelskt pressmeddelande som finna att läsa på bolagets hemsida, www.telelogic.com/news

Mer information om Eclipse finns på www.eclipse.org


Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att ut-veckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utveck-lingstid och -kostnader reduceras.

För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelo-gics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt invol-verade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktpersoner:
Ingemar Ljungdahl
Chief Technology Officer
Tfn: 040-174701

Catharina Paulcén
EVP Corporate Communications
Tfn: 040-174730