Telelogic AB

Telelogic lanserar förbättrad lösning för Enterprise Architecture

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 14:11 CEST

Telelogic System Architect 10.3 ger företag stöd att optimera företagets samtliga IT-system och processer genom hela verksamheten

MALMÖ, Sverige och IRVINE, USA – 24 oktober 2005 – Telelogic (O-listan/TLOG), meddelar att man kommer att lansera Telelogic System Architect® version 10.3. System Architect är det marknadsledande verktyget inom företagsövergripande systemarktiektur (enterprise architecture) och lösningar för hantering av företagsprocesser. Denna senaste version förstärker System Architects marknadsposition ytterligare samt integrerar System Architect med Telelogics lösning för Application Lifecycle Management (ALM), vilket då ger en komplett lösning för att definiera, designa, och leverera optimala verksamhetsprocesser, mjukvara, produkter och tjänster.

“Organisationer vill enkelt kunna nå, distribuera och kommunicera information om företagets systemarkitektur, för att kunna ta välgrundade beslut som rör tekniska investeringar, verksamhetsprocesser, kundmodeller samt kravhantering,” säger Ingemar Ljungdahl, teknikchef på Telelogic. “Att effektivt kunna styra organisationens tillgångar är avgörande för företagens långsiktiga framgångar. Genom att integrera Telelogic System Architect i vår livscykel lösning, erbjuder Telelogic en lösning som gör att företag kan forma sina processer, system och mjukvara så att dessa följer företagets övergripande mål.”

Telelogic System Architect version 10.3 kommer att finnas tillgänglig från och med den 23 november 2005 för Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows NT, Windows 2000 Server samt för Windows 2003 Server.

Detta pressmeddelande är en förkortad översättning av den engelska originalversionen. Den utförligare engelska versionen finns publicerad på Telelogics hemsida, www.telelogic.com/news


Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att utveckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utvecklingstid och -kostnader reduceras.

För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelogics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontakt Amerika/Asien:
Jesper Christensen
Chief Marketing Officer
Tfn: +1 (949) 885-2496

Kontakt Europa:
Ingemar Ljungdahl
Chief Technology Officer
Tfn: 040-650 00 00