Telelogic AB

Telelogic lanserar utökat stöd för systemutveckling inom försvarsindustrin

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 14:05 CEST

Telelogic (O-listan/TLOG) har lanserat utökat stöd för DoDAF. DoDAF är en lösning för att definiera och konstruera system enligt det amerikanska försvarsdepartementets standard (C4ISR AF). Förenklat kan DoDAF beskrivas som en variant av programmeringsspråket UML som anpassats för försvarsindustrins behov. Telelogics produkter har utökats för att kunna använda DoDAF ovanpå den variant av UML som produkterna stödjer sedan tidigare.

Detta pressmeddelande är en summering av en engelsk version som innehåller fler detaljer. Det engelska pressmeddelandet finns publicerat på www.telelogic.com/news.


Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics intuitiva programvaruverktyg hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara av högre kvalitet, mer förutsägbar, snabbare, och till lägre kostnad.

Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som ETSI, INCOSE, ITU-T, OMG m fl.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktperson:
Jesper Christensen
Chief Technology Officer
Tfn: : +1 (949) 885-2496