Telelogic AB

Telelogic Rhapsody blir första verktyg med en modelldriven utvecklingsmiljö för AUTOSAR

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 17:30 CET

MALMÖ – 26 november, 2006 – Telelogic (MidCap/TLOG) har idag lanserat en AUTOSAR-profil till Telelogic Rhapsody för modellering av programvara och system i bilar. AUTOSAR är en standardiseringsorganisation med målsättning att erbjuda en öppen standard för programvaruutveckling och användargränssnitt inom bilindustrin. Rhapsody blir med denna profil den första specifika utvecklingsmiljön för bilindustrin som använder sig av både utvecklingsspråken UML och SysML.

Denna press release är en summering av den engelska press releasen som innehåller fler detaljer. Den engelska press releasen finns tillgänglig på www.telelogic.com/news.

Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att ut-veckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utveck-lingstid och -kostnader reduceras.

För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelo-gics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt invol-verade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

PR-kontakter:
Holly L. Barnett, APR
Senior Director Public Relations
+1 (949) 885 2490

Steve Fitchett
Director PR EMEA & Asia/Pacific
+44 (1865) 784285

Corporate Communications kontakt:
Catharina Paulcén
EVP Corporate Communications
Tfn: 040-174730