Telelogic AB

Telelogic slutför förvärvet av I-Logix

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 08:53 CEST

MALMÖ – 27 mars 2006 - Telelogic (O-listan/TLOG), har idag slutfört det tidigare utannonserade förvärvet av I-Logix. Alla villkor i avtalet har uppfyllts inklusive godkännande från de amerikanska konkurrensmyndigheterna i enlighet med Hart-Scott-Rodino Act. I-Logix är i och med detta ett helägt dotterbolag inom Telelogickoncernen. En sk. CFIUS-anmälan (Committee on Foreign Investments in the United States) har ingivits med anledning av förvärvet och CFIUS behandling av denna anmälan beräknas fortgå under våren.

Som tidigare meddelats kommer förvärvet att ha en positiv påverkan på kassaflödet och en positiv effekt på rörelsemarginalen för 2006. Förvärvet kommer att ha en negativ effekt på vinst per aktie för 2006. För 2007 förväntas effekten på vinst per aktie att vara positiv. Avskrivningar relaterade till IFRS uppskattas uppgå till 35 MSEK för 2006 och till 15 MSEK för 2007.

Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att ut-veckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utveck-lingstid och -kostnader reduceras.

För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelo-gics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt invol-verade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktperson:
Catharina Paulcén
EVP Corporate Communications
Tfn: 040-174730