Telelogic AB

Telelogic stödjer Microsoft Visual Studio 2005 Team System

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 08:38 CEST

- Tätare integration mellan Telelogic och Microsofts verktyg ger unika lösningar till programvaruutvecklare -

Telelogic (O-listan/TLOG), kommer att stödja Microsoft Visual Studio 2005 Team System, en uppsättning skalbara verktyg som underlättar för grupper av programvaruutvecklare att samarbeta kring minskad komplexitet vid leverans av moderna tjänstebaserade lösningar. Visual Studio 2005 Team System, som introducerades vid Microsoft Tech•Ed 2004 i San Diego, omfattar en ny uppsättning av ramverk för processer, best practices, föreskrivna riktlinjer för arkitektur samt integrerade verktyg med stöd för hela produktens livscykel, vilka gör det möjligt för IT-organisationer att snabbt och kostnadseffektivt leverera skräddarsydda lösningar för Windows Server System

Telelogic’s stöd av Visual Studio 2005 Team System är fortsättningen på ett långt samarbete med Microsoft för att utveckla lösningar för programvaruutveckling med hög kvalitet. Telelogic lanserade nyligen versionen 2.0 av integrationen mellan konfigurationshanteringsverktyget, SYNERGY/CM 6.3 och Microsoft Visual Studio .NET 2003.

“Genom att stödja Microsoft Visual Studio 2005 Team System, kommer vi att stärka integrationen och förbättra informationsdelningen mellan Telelogic och Microsofts verktyg med stöd för hela produktens livscykel,” säger Ingemar Ljungdahl, teknikchef för Telelogic. “Telelogic erbjuder för närvarande omfattande .NET-baserade lösningar för organisationers säkerhetskritiska system. Detta utökade stöd kommer säkerligen att hjälpa våra kunder att adressera de utmaningar som förknippas med dagens komplexa miljöer för applikationsutveckling.”

“Microsoft är glada över att Telelogic kommer att integrera sin lösning med Visual Studio 2005 Team System,”säger Prashant Sridharan, lead product manager för .NET Developer Product Management Group på Microsoft Corp. ”Med Telelogics stöd kommer våra gemensamma kunder att kunna få ut mer värde av båda företagens verktyg.”

Förutom SYNERGY/CM, erbjuder Telelogics verktyg många unika lösningar för utvecklare som bygger lösningar för .NET miljön. Telelogic DOORS®, det marknadsledande kravhanteringsverktyget, möjliggör förbättrade slutprodukter genom tätare integrering av krav i alla faser av utvecklingen. Integreringen mellan DOORS och TAU/Developer erbjuder även en unik lösning för storskaliga, geografiskt spridda projekt som tar sin utgångspunkt i kravhantering.

Denna release är en summering av den engelska versionen vilken innehåller mer detaljer. Den engelska releasen är publicerad på www.telelogic.com/news.


Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics intuitiva programvaruverktyg hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara av högre kvalitet, mer förutsägbar, snabbare, och till lägre kostnad.

Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som ETSI, INCOSE, ITU-T, OMG m fl.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktperson:
Ingemar Ljungdahl
Chief Technology Officer
Tfn: 040-174701