Telelogic AB

Telelogic SYSTEM ARCHITECT är det enda verktyg med stöd för populära metoder använda av amerikanska försvaret

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 14:36 CET


MALMÖ – 21 mars 2006 - Telelogics (O-listan/TLOG) verktyg för modellering av affärsprocesser, Telelogic SYSTEM ARCHITECT, är det enda modelleringsverktyg som stödjer metoder som favoriseras av verksamhetsanalytiker på amerikanska försvarsdepartementet.

Åttio procent av de tillfrågade svarade att de använder metoder (till exempel ABM, IDEF0 och BPMN) som stöds av SYSTEM ARCHITECT och tjugo procent svarade att de använder tekniker (UML) som stöds av både SYSTEM ARCHITECT och TAU. Studien bekräftar att de metoder som SYSTEM ARCHITECT baseras på även är de som är mest efterfrågade av användare inom det amerikanska försvarsdepartementet.

Studien ”The Architecture Development and Analysis Survey” utfördes av MITRE på uppdrag av det amerikanska försvarsdepartementet.

Detta är en förkortad version av ett engelskt pressmeddelande som finna att läsa på bolagets hemsida, www.telelogic.com/news


Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att ut-veckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utveck-lingstid och -kostnader reduceras.

För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelo-gics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt invol-verade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktperson:
Catharina Paulcén
EVP Corporate Communications
Tfn: 040-174730