Telelogic AB

Telelogic tecknar avtal värt 11,5 MSEK med ledande amerikansk tillverkare inom transportsektorn

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 16:34 CEST

- Kunden standardisera på Telelogic DOORS för kravhantering inom hela organisationen -

MALMÖ – 1 juli, 2004 – Telelogic (O-listan/TLOG) har tecknat ett femårigt licensavtal med en ledande amerikansk tillverkare inom transportsektorn. Kunden kommer att standardisera på Telelogic DOORS för kravhantering inom hela organisationen. Avtalet som är värt 11,5 MSEK ($1,5 miljoner) undertecknades den 30 juni och inkluderar licenser och underhåll över en femårsperiod.

Kunden har tagit ett strategiskt beslut att implementera DOORS som sin lösning för att hantera globala kundbehov. Det kommer att hjälpa kunden att förbättra sina interna processer, samarbete samt koordinering, för att därmed få ut sina produkter på marknaden snabbare, med färre fel och till en lägre kostnad. Telelogic valdes på grund av sitt marknadsledarskap, företagets innovativa angreppssätt såväl som nuvarande och framtida funktionalitet.

”I många branscher har kunder sett ett ökat behov av ett verktyg som håller ordning på krav, möjliggör återanvändning av existerande komponenter och säkerställer att både tidsfrister och kvalitetsmål uppfylls under utvecklingsprocessen,” säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Telelogic. ”DOORS erbjuder en kravdriven lösning för att uppfylla dessa behov och i kombination med sin marknadsledande ställning är DOORS helt enkelt det bästa kravhanteringsverktyget på marknaden.”


Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics intuitiva programvaruverktyg hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara av högre kvalitet, mer förutsägbar, snabbare, och till lägre kostnad.

Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som ETSI, INCOSE, ITU-T, OMG m fl.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktperson:
Catharina Paulcén
VP Corporate Communications
Tfn: 040-174730