Telelogic AB

Telelogic tecknar avtal värt 3,8 MSEK med ledande leverantör av styr- och reglerteknik

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 08:59 CEST

MALMÖ – 3 april, 2006 – Telelogic, (O-listan/TLOG), har tecknat ett fyraårig licens- och underhållsavtal värt 3,8 MSEK (500.000 USD) med en amerikansk leverantör av styr- och reglerteknik.

Kunden kommer att införa Telelogics lösning med stöd för hela livscykeln (Telelogic Lifecycle solution) i två av sina affärsenheter med globala utvecklingscentra i USA och Indien. Telelogic DOORS och Telelogic FOCAL POINT kommer att användas för kravhantering, analys och prioriteringar, Telelogic TAU för modellering och Telelogic SYNERGY för förändrings- och konfigurationshantering.

“Detta är en av våra trogna kunder som har insett värdet av Telelogics flexibla licensieringssystem,” säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef på Telelogic. ”Genom att använda Telelogics lösningar genom organisationens hela utvecklingscykel kommer de att optimera kommunikation och samarbete för deras distribuerade team som arbetar med parallella versioner. Det resulterar i färre fel, lägre utvecklingskostnad och kortare ledtider.”Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att ut-veckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utveck-lingstid och -kostnader reduceras.

För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelo-gics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt invol-verade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktperson:
Catharina Paulcén
EVP Corporate Communications
Tfn: 040-174730