Telelogic AB

Telelogic tecknar avtal värt 8,4 MSEK med större underleverantör inom flyg/försvar

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 09:08 CEST

MALMÖ – 31 mars, 2006 – Telelogic, (O-listan/TLOG), har tecknat ett treårigt licens- och underhållsavtal värt 8,4 MSEK (1,1 MUSD) med en amerikansk underleverantör inom flyg/försvarsindustrin.

Kunden har standardiserat på Telelogic DOORS för kravhantering för att säkerställa att projekt blir klara i tid, inom budgetramarna och med alla de funktioner och finesser som ursprungligen specificerades. Som del av avtalet kommer kunden att införa flera av Telelogics programvaror inom Telelogics lösning med stöd för hela produktens livscykel. Dessa inkluderar Telelogic TAU för modellering, Telelogic SYSTEM ARCHITECT för enterprise architecture, Telelogic FOCAL POINT för kravanalys samt Telelogic SYNERGY för konfigurations och förändringshantering.

”Telelogic fortsätter att stärka sin position inom flyg/försvarsindustrin och dagens affär stärker vår ledande position på denna marknad ytterligare,” säger Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Telelogic. ”Med Telelogics kravdrivna lösning på plats kan distribuerade utvecklingsteam arbeta mer effektivt tillsammans samtidigt som leveranstider uppfylls och antalet fel minskas.”


Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att ut-veckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utveck-lingstid och -kostnader reduceras.

För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelo-gics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt invol-verade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktperson:
Catharina Paulcén
EVP Corporate Communications
Tfn: 040-174730