Telelogic AB

Telelogic tecknar licensavtal med nordisk telekomleverantör

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 13:40 CEST

Kunden startar pilotprojekt för det nyligen lanserade utvecklingsverktyget Tau Generation2

Telelogic (O-listan/TLOG), har tecknat ett ettårigt licensavtal med en ledande nordisk telekomleverantör. Avtalet uppgår till 4,8 MSEK och ger kunden tillgång till en pool av licenser för designverktyget Telelogic Tau samt kravhanteringsverktyget Telelogic DOORS. Avtalet omfattar även en mindre del tjänster och utbildning under avtalsperioden.

Under det kommande året kommer kunden att starta upp tre pilotprojekt där den senaste versionen av utvecklingsverktyget Telelogic Tau kommer att användas. Tau Generation 2, som baseras på UML2, den senaste versionen av utvecklingsspråket UML, lanserades under hösten 2002 och utvärderas successivt av allt fler kunder.

"Telekom forsätter att vara en betydande bransch för Telelogic, även om de senaste årens nedgång har varit klart kännbara.", säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Telelogic. "Behovet av verktyg som effektiviserar utvecklingen är fortfarande stort, men det är tydligt att kunderna idag köper färre licenser per upphandlingstillfälle än tidigare. Kunderna gör dessutom upphandlingar för kortare budgetperioder i taget. Hävstångseffekten när telekommarknaden vänder är däremot god, inte minst mot bakgrund av vår nya generation av utvecklingsverktyg som fått ett bra mottagande på marknaden samt upparbetade kundrelationer där slutanvändarna är upplärda på våra produkter. När volymerna per affär ökar igen kommer det att få en klart märkbar effekt på Telelogics försäljning."

Om Telelogic (O-listan/TLOG)
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala

kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktpersoner:
Catharina Sundelin, VP Corporate Communications Fredrik Sjöholm, Director Investor Relations
Telelogic AB Telelogic AB
Tfn: 040-17 47 30 Tfn: 040-650 65 22
E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com E-mail: fredrik.sjoholm@telelogic.com