Telelogic AB

Telelogic tecknar sitt största avtal genom tiderna värt 49 MSEK

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 16:14 CET

MALMÖ – 22 februari, 2007 – Telelogic (Mid Cap/TLOG) har tecknat ett treårigt avtal värt 49 MSEK (5.12 MEUR) med en statlig kund inom marknadsdivision EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika). Avtalet omfattar licenser, underhåll och tjänster för samtliga Telelogics produkter med stöd för företags utvecklingsprocesser (Enterprise Lifecycyle Management). Av avtalets totala värde avser hälften av värdet tjänster och hälften av värdet licenser och underhåll

Kunden har sedan tidigare investerat i tidsbegränsade licenser och dagens avtal är en förnyelse av dessa tidsbegränsade licenser över ytterligare en treårsperiod samt en utökning till att omfatta samtliga av Telelogics produkter inom ELM. Kunden valde Telelogic som den enda leverantör som kunde hjälpa dem möta utmaningar inom modern övervakning och styrning, och möjliggöra för dem att nå sitt mål att komma upp på den högsta nivån inom kvalitetsstandarden CMMi.

"Denna affär är Telelogics största någonsin,” säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Telelogic. "Vi är glada över att få förnyat förtroende från denna kund och ser fram emot ett fortsatt långsiktigt samarbete där kunden kan fortsätta öka kvalitet och samtidigt minska ledtider i sina projekt."


Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att ut-veckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utveck-lingstid och -kostnader reduceras.

För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelo-gics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt invol-verade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktperson:
Catharina Paulcén
EVP Corporate Communications
Tfn: 0705-174730