Telelogic AB

Telelogic vinner order från bank i Asien/Stilla havsområdet värt 15 MSEK

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 11:35 CEST

- Kunden implementerar samtliga av Telelogics produktfamiljer -

Telelogic (O-listan/TLOG) har fått en order från en ledande bank i Asien/Stillahavsområdet. Avtalet ger kunden tillgång till samtliga av Telelogics produkter över en fyraårs period. Av det totala värdet är 13,4 MSEK (1,8 MUSD) relaterat till licenser och underhåll samt 1,6 MSEK (220.000 USD) relaterade till tjänster.

Genom avtalet kommer kunden att införa Telelogic DOORS för kravhantering, Telelogic TAU Generation2 för modellering i UML samt Telelogic SYNERGY för förändrings- och konfigurationshantering. Kundens främsta problemområden var låg effektivitet, dålig kvalitet på kraven och dubbelarbete vilket ledde till att kostnader och resurser ökade mer än budgeterat. Telelogic vann affären i konkurrens med ett flertal leverantörer och valdes på grund av sin förmåga att erbjuda en sann lösning med stöd för hela applikationens livscykel (application lifecycle managment) samt sin bevisade framgång inom kundens problemområden.

”Detta är en fantastisk affär som vunnits i hård konkurrens där vår totala lösning åter igen visade sig vara överlägsen konkurrenternas,” säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Telelogic. ”Det kravdrivna tillvägagångssättet tillsammans med ’application lifecycle management’ är en tilltalande kombination som hjälper kunderna att förbättra kvalitet samtidigt som kostnaden minskar, vilket är de främsta utmaningarna som många kunder har idag.”

Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics intuitiva programvaruverktyg hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara av högre kvalitet, mer förutsägbar, snabbare, och till lägre kostnad.

Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som ETSI, INCOSE, ITU-T, OMG m fl.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktperson:
Catharina Paulcén
VP Corporate Communications
Tfn: 040-174730