Telelogic AB

Telelogics nominerad till marknadspris av ‘Association of International Product Marketing and Management’

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 14:18 CEST


MALMÖ – 5 april 2006 - Telelogics (O-listan/TLOG) har nominerats i två kategorier av ’Association of International Product Marketing and Management’ för deras marknadspris ’Product Management Excellence Award 2006’.

Joachim Karlsson, ansvarig för Telelogics kravhanteringsdivision är nominerad för att ha utmärkt sig som föregångare inom kravhantering. Joachim förespråkar marknadsdriven produktledning och har skrivit många artiklar inom området. Joachim var grundaren och VDn för Focal Point, vilket förvärvades av Telelogic under 2005.

Telelogic FOCAL POINT, ett analys- och beslutstödssystem för kravhantering, produktledning och portföljhantering är nominerad i kategorin för verktyg som utmärkt sig inom produktledning.

Vinnarna kommer att annonseras den 20 april på en middag i Association of International Product Marketing and Managements regi.

Detta är en förkortad version av ett engelskt pressmeddelande som finna att läsa på bolagets hemsida, www.telelogic.com/news


Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att ut-veckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utveck-lingstid och -kostnader reduceras.

För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelo-gics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt invol-verade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktperson:
Catharina Paulcén
EVP Corporate Communications
Tfn: 040-174730