Telelogic AB

Telelogics produkter förbättrar kvaliteten och reducerar ledtiden för SwitchCore

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 14:04 CET

– SwitchCore förstärker sina produkter och processer med Telelogic DOORS och Telelogic Tau -

MALMÖ – 22 november 2006 – Telelogics (Mid Cap/TLOG) produkter DOORS och Tau har hjälpt SwitchCore AB (Small Cap/SCOR), som utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för växling av data-, tal- och videokommunikation inom och mellan nätverk, baserade på Ethernet; att förbättra sina kravhanteringsprocesser och produkter. Oberoende marknadsanalytiker rankar SwitchCore som världens snabbast växande leverantör inom marknaden för Gigabit Ethernetbaserade kretsar.

Traditionellt har SwitchCore hanterat programvara och produktkravhantering genom att använda ordbehandling och kalkylprogram. Följaktligen har företaget haft begränsade uppföljningsmöjligheter mellan olika dokument och ingen möjlighet att kunna lokalisera krav- och testspecifikationer. Enligt Jens Hultman, System- och Mjukvaruansvarig på SwitchCore AB var den manuella hanteringen väldigt tidskrävande och kunde inte garantera att alla uppställda krav var inkluderade i slutprodukten. Som ett resultat av detta började företaget 2005 att utvärdera kravhanteringslösningar. Eftersom SwitchCore har lagt ut delar av tillverkningen till underleverantören Mindtree Consulting i Bangalore, Indien, som är ett internationellt IT-serviceföretag, krävdes en lösning som stödjer utdelad utveckling.

Dessa utmaningar löstes efter det att man implementerat DOORS från Telelogic. DOORS är Telelogics marknadsledande lösningar för kravhantering som förbättrar kvaliteten genom att optimera kommunikation och samarbete. Genom att använda DOORS kan nu SwitchCore upprätthålla en spårbarhet mellan alla kravspecifikationsdokument.

Baserat på att SwitchCore hade snabba framgångar med DOORS undersökte man andra lösningar från Telelogic och fann lösningar från produktfamiljen Tau. Tau automatiserar design och utveckling. ”Med de verktyg som vi hade kunde vi inte validera det vi hade tillverkat, vilket kunde riskera produktkvaliteten,” säger Hultman. I framtiden kommer SwitchCore att undersöka möjligheten att automatiskt generera en referensmodell från UML-specifikationerna.

Många förbättringar har uppnåtts genom att implementera Telelogics lösningar. Med fullstädig spårbarhet från DOORS genom hela kravspecifikationsprocessen har SwitchCore höjt sin produktkvalitet och kan nu verifiera att all krav uppnåtts. Dessutom har DOORS praktiskt taget eliminerat den tid som man lade ned på att spåra olika kravversioner. Som ett resultat av att implementera Tau och dra nytta av det kraftfulla formella språk (UML) kan nu SwitchCore validera och simulera kod för att försäkra sig om att alla funktioner möter de krav som ställts innan produkten släpps på marknaden.

”Vår investering i DOORS och Tau har minimerat risken för att en produkt inte ska leva upp till de krav som ställs på den, vilket är extremt kostsamt när så sker och självklart något vi vill undvika,” säger Hultman. ”Totalt sett är vår utvecklingsprocess både kortare och smidigare nu och vår personal har mer tid på att fokusera på värdeskapande aktiviteter. Till exempel har tillverkningstiden för vår nya produkt Xpeedium väsentligt förkortats genom att använda Telelogics produkter.”


Om SwitchCore
SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data-, röst- och videokommunikation baserade på Ethernetstandarden. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i nätverksprodukter väsentligt kan ökas. Med SwitchCores kretsar kan bolagets kunder utveckla nätverksprodukter som kostnadseffektivt hanterar och prioriterar data, video och rösttrafik för en stor mängd krävande tillämpningar. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning, som t ex Intel, Allied Telesyn, Huawei/3Com, Alloptic, Corecess, Dasan, Radisys och World Wide Packets. SwitchCore-koncernen har idag 60 anställda och ett 60-tal konsulter. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Dessutom finns kontor i San Jose, USA, samt i Singapore och Shanghai i Asien och i Rotterdam, Nederländerna. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens under Small Cap under benämningen SCOR. För mer information besök http://www.switchcore.com

Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att ut-veckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utveck-lingstid och -kostnader reduceras.

För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelo-gics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt invol-verade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

PR kontakter:
Holly Barnett
Senior Director PR
Tfn: +1 (949) 885 2490

Steve Fitchett
Director PR EMEA & Asia/Pacific
Tfn: +44 (1865) 784285

Corporate Communications kontakt:
Catharina Paulcén
EVP Corporate Communications
Tfn: 040-174730