Net Insight AB

Telenor Satellite Broadcasting väljer Net Insight för stadsnät i Bulgarien

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 08:50 CET

Telenor Satellite Broadcasting (TSBc) har valt Net Insights utrustning för att bygga ett stadsnät i Sofia, Bulgarien. Stadsnätet kommer att täcka cirka 10 platser i Sofia och transportera ASI- och Ethernettjänster till TV- och medieoperatörer. Utrustningen som främst består av Net Insights plattform Nimbra 340 kommer att levereras i mars och installeras i april 2006.


"Detta är ett erkännande från vår kund TSBc, med denna order tar vi ett ytterligare steg in i segmentet för stadsnät där det finns en stor marknadspotential för Net Insight", säger Fredrik Trägårdh, VD för Net Insight.

TSBc har i dagsläget ett multitjänstnät (Multi Service Network) som är byggt på Net Insights utrustning och som spänner över London, Oslo, Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Bratislava. TSBc byggde detta nät för att knyta ihop sina stationer och komplettera den existerande satellittransporten. Nätet gör det möjligt för TSBc att erbjuda nya, flexibla och kostnadseffektiva lösningar och skapa synergier mellan de existerande tjänsterna.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight utvecklar nätverksutrustning för video, tal och data som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) med maximalt nätutnyttjande för att tillhandahålla nätverk som effektivt och ekonomiskt kan leverera avancerade videotjänster såsom HDTV, Video-on-Demand och digital-TV kombinerat med Internet- och taltrafik. Vår plattform Nimbra gör det möjligt för våra kunder att lansera nya intäktsgenererande TV- och videorelaterade tjänster för TV-bolag, kabel-TV-bolag och triple play-operatörer till väsentligt lägre investerings- och driftskostnader. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net

Om Telenor
Telenor är den största leverantören av telekommunikationstjänster i Norge, dessutom har företaget en omfattande internationell verksamhet. Telenor har även sitt eget varumärke för TV-distribution, Canal Digital, som är marknadsledande för distribution av TV-tjänster på den nordiska hushållsmarknaden. Telenors division Telenor Broadcast är verksamma inom överföring och innehållsdistribution av TV. Ett av dess dotterbolag, Telenor Satellite Broadcasting erbjuder satellitöverföring av TV mellan och från leverantörer direkt till hushåll samt till kabelnät. För mer information, se www.telenor.com