Teleopti AB

Teleopti AB och Excitor A/S lanserar en unik lösning för kontroll och besparingar av roamingkostnader i realtid

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 10:00 CEST

Teleopti AB och Excitor A/S har ingått ett partnerskap för att tillsammans hjälpa kunder att få kontroll på mobila kostnader och mobila beteenden. Det unika erbjudande är baserat på en integration mellan Telecom Expense Management lösningen Teleopti Pro och Mobile Device Management lösningen DME från Excitor.

Verkligheten för de flesta företag är att oväntade telekomkostnader ofta faktureras månaden efter att de genererades av de anställda. Det innebär att det inte finns någon möjlighet att påverka ett kostsamt beteende innan det är försent.

Med hjälp av Teleopti Pro och DME cost control kan företag löpande följa upp roamingkostnader centralt då de inträffar. Genom att få omedelbar information om samtals- och dataöverföringskostnader - både inom landet och roaming – så kan företag upptäcka och förhindra dyr förbrukning i tid.

Gränssnittet i mobilen och meddelanden i realtid till användaren ger kunderna en möjlighet att informera varje mobilanvändare om hur de ligger till kostnads- och förbrukningsmässigt. På så vis uppnår man en mycket hög grad av kostnadsmedvetenhet. Användarna kommer att välja kostnadseffektiva kommunikationssätt och rejält minska roamingen och sänka de totala kommunikationskostnaderna.

Det är möjligt att från centralt håll sätta en gräns för vad som anses som normal förbrukning både gällande voice, meddelanden och data för en period, t ex en månad. Varje gång en mobilanvändare når sin uppsatta gräns får den anställda ett meddelande direkt i mobilen. De anställda kan även enkelt i mobilen följa upp hur de ligger till kostnadsmässigt i förhållande till sin uppsatta månadsgräns och hur kostnaderna har genererats. Företaget kan gruppera de anställda i olika förbrukningsgrupper och sätta olika gränser för en period, beroende av avtalet man har med den anställda. Denna funktionalitet har länge funnits i Teleopti Pro gällande fast telefoni och, genom integrationen med Excitors DME, gäller det nu även mobiltrafik i realtid.

”80-90% av den totala kostnaden för ett företags samtalstrafik utgörs av mobiltrafik och där roamingen står för en allt större andel. Det är ett stort intresse från företagen att kunna minska roamingkostnaderna och göra stora besparingar”, säger Johan Flink, Produktchef på Teleopti.

”I och med samarbetet mellan Excitor och Teleopti kommer marknaden att få tillgång till ett mycket kraftfullt verktyg för att uppnå proaktiv kostnadskontroll, säkerhet och policyhantering. Excitors DME har en unik motor för att rapportera in förbrukning av data, röst, mms och sms. Integrationen mellan våra respektive plattformar kommer att ge den optimala verksamhetsnyttan för företag som är ute efter att kunna sänka kostnader och våga tillämpa ett mer mobilt arbetssätt än vad man gör idag”, säger Peter Hensdal, Country Manager, Excitor.

Teleopti Pro Alerts with DME hjälper inte bara företag att minska sina mobila kostnader utan hjälper även de anställda att bli mer ansvarstagande gällande sin mobila förbrukning. Genom att informera de anställda om hur mycket det kostar kommer de att vara mer benägna att förändra sitt mobila beteende.

Teleopti erbjuder världsledande lösningar för strategisk bemanningsplanering och Telecom Expense Management. Med kundunika och avancerade, men ändå användarvänliga, lösningar bidrar Teleopti till att skapa mer kostnadseffektiv och produktiv telefoni. Hundratals företag världen över använder idag Teleoptis lösningar för att uppnå bästa effektivitet och erbjuda högsta servicenivå. Teleopti, etablerat i Stockholm 1992, verkar genom ett omfattande nätverk av partners.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Flink, Produktchef Teleopti Pro
Mobil +46 709 21 81 33 eller e-mail johan.flink@teleopti.com

www.teleopti.com info@teleopti.com
Telefon: Norden (HK) +46 8 568 95 000

Excitor är en ledande leverantör av Mobile Device Management lösningar. Excitor utvecklar och säljer DME (Dynamic Mobile Exchange) till organisationer globalt. Med egna kontor och partners över hela Europa, Afrika och Asien hjälper Excitor företag av alla storlekar med att mobilisera sin personal, och effektivt hantera sina mobila enheter. DME gör att företag kan administrera och stödja många mobila enheter - centralt och effektivt - utan att äventyra säkerheten. DME stöder alla stora mobila operativsystem, fungerar på alla nätverk och är operatörsoberoende.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Bertrand Carton, Marketing Manager, Excitor
Tel: +45 70 21 68 00
E-mail: bertrand.carton@excitor.com

www.excitor.com mail@excitor.com
Telefon: (HK) +45 60 21 68 00