Teleopti AB

Teleopti lanserar en integration för Skype klienter

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 10:29 CEST

Via integrationen mellan Teleopti och Skype loggas all trafik som genereras av ett Skype ID som vilken annan telefon som helst (fast växelanknytning eller mobilanknytning). Tröskeln för att använda Skype för affärssamtal har nu försvunnit då företag kan hantera kostnaderna (Skype Out-samtal) som genereras på samma sätt som andra telekomrelaterade kostnader inom organisationen. Samtalskostnader och volymer behandlas i Teleoptis Telecom Expense Management lösning Teleopti Pro.

Integrationen hanterar förutom att alla Skype Out-samtal även alla Skype to Skype-samtal (externa och interna) vilket möjliggör för företag att få ut rapporter på hur mycket trafik som går via Skype och vilka besparingar som har gjorts. En stor andel av de internationella samtalen kan styras över till Skype to Skype-samtal och på så viss leda till minskade kostnader.

”Skype blir mer och mer intressant för företag i och med enkla konferenssamtal, videosamtal och desk top sharing. Att man nu enkelt kan hantera samtalskostnaderna som genereras och samtidigt följa upp trafikflöden och besparingar leder till att företag ser en större möjlighet att använda Skype”, säger Johan Flink, Produktchef på Teleopti.

Företag som nyttjar Telecom Expense Management lösningen Teleopti Pro spar mycket tid genom minimerad adminstration samtidigt som kostnadsmedvetenheten och kontrollen ökar avsevärt. En vanlig kostnadsbesparing ligger på 20-25% av de telekomrelaterade kostnaderna årligen genom en kombination av bl a förändrat användarbeteende, minskad adminstration, smartare fakturahantering, underlag för upphandling av förbättrade trafikavtal, Asset Management och kontroll.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Flink, Produktchef Teleopti Pro
Mobil +46 709 21 81 33 eller e-mail johan.flink@teleopti.com

Om Teleopti

Teleopti erbjuder världsledande lösningar för strategisk bemanningsplanering och Telecom Expense Management. Med kundunika och avancerade, men ändå användarvänliga, lösningar bidrar Teleopti till att skapa mer kostnadseffektiv och produktiv telefoni.

Hundratals företag världen över använder idag Teleoptis lösningar för att uppnå bästa effektivitet och erbjuda högsta servicenivå.

Teleopti, etablerat i Stockholm 1992, verkar genom ett omfattande nätverk av partners.

www.teleopti.com, info@teleopti.com
Telefon: Norden (HK) +46 8 568 95 000