Teleopti AB

Teleopti utökar sitt kostnadsfria prognosverktyg Teleopti CCC Forecasts med personalbudget!

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 13:13 CET

Det avancerade och kostnadsfria prognosverktyget Teleopti CCC Forecasts har funnits tillgängligt för bemanningsplanering för kundkontaktcenters, back-office och detaljhandeln i nästan två år och varit en stor succé med mer än 2000 nerladdningar från kunder världen över. Kunder med alla olika nivåer av komplexitet har fått uppleva hur enkelt det är att använda prognosverktyget som gör dataverifiering, säsongsvariationer och trendanalyser snabbt och smärtfritt, för inkommande samtal och alla typer av multimedia samt e-post. Möjligheten att få arbeta både med lång- och kortsiktiga perioder, såsom månader, veckor och dagar och att enkelt kunna lägga till kampanjer eller följa upp prognoser noggrant, gör att Teleopti CCC Forecasts är mycket uppskattat av kunderna.

Teleopti lanserar idag en helt ny funktionalitet, budgets, som kommer att ingå i Teleopti CCC Forecasts utan extra kostnad. Budgets gör det möjligt att skapa långsiktig personalbudget baserad på det prognostiserade behovet samt tillgängliga resurser. Den tar den hänsyn till frånvaro, shrinkage, effektivitet, begränsningar och balanserar dessa med nyanställda, timanställda, övertid etc. Det har aldrig varit enklare att balansera personalbudgeten! Teleopti CCC Forecasts med personalbudgetering, kommer att vara tillgänglig för allmän nedladdning för både nya och befintliga kunder i början av mars på http://forecasts.teleopti.com

Teleopti erbjuder världsledande lösningar för strategisk bemanningsplanering och Telecom Expense Management. Med kundunika och avancerade, men ändå användarvänliga, lösningar bidrar Teleopti till att skapa mer kostnadseffektiv och produktiv telefoni. Hundratals företag världen över använder idag Teleoptis lösningar för att uppnå bästa effektivitet och erbjuda högsta servicenivå. Teleopti, etablerat i Stockholm 1992, verkar genom ett omfattande nätverk av partners.

www.teleopti.com info@teleopti.com
Telefon: Norden (HK) +46 8 568 95 000