Tom Tits Experiment

Telge investerar 40 miljoner kronor i Tom Tits Experiment

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 08:00 CEST

Under de kommande tre åren ska Telge investera 40 miljoner kronor i Tom Tits Experiment. Storsatsningen innebär framförallt många nya spännande experiment och att utställningarna och fastigheten får en rejäl upprustning.

Idag är Tom Tits Experiment Sveriges ledande science center och det mest populära museet efter Skansen i Stockholmsregionen. Konkurrensen i regionen ökar och i det läget väljer Södertälje kommun, genom Telgekoncernen att satsa på Tom Tits Experiment som är en av de viktigaste tillgångarna för att locka besökare till Södertälje.

- Satsningen gör att Tom Tit i mycket högre grad kan stärka Södertälje och bidra till stadens profil och attraktionskraft, både som besöksmål, utbildningsort och företagsmiljö. Tidigare har det inte funnits tillräckliga medel för att förnya och utveckla utställningarna i den takt som kanske skulle ha behövts. Det råder vi bot på nu, säger Anders Lago, ordförande i Telgekoncernen och kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

- Det är koncernbildningen och Telge som genom sin samordning skapat ett ekonomiskt utrymme som nu kan satsas på att stärka Tom Tit. Det handlar om en satsning som ska stärka Tom Tits attraktionskraft och få många fler människor att komma till Tom Tit och till Södertälje, säger Kjell Hasslert, koncernchef för Telge.

Långsiktigt är målet att satsningen skall innebära att antalet besökare ökar från nuvarande 170 000 till 250 000. Besökarna kommer att märka en rejäl förändring redan under 2006.

– Vi ska koncentrera våra krafter kring våra utställningar och vår pedagogiska idé om att på ett lustfyllt sätt sprida kunskap om och intresse för naturvetenskap. Idag har vi en permanent utställning med över 400 experiment och ett planetarium. Den ska vi löpande utveckla och förnya för att alltid vara en aktuell inspirationskälla för lärare, elever och allmänhet, säger Klas Fresk, VD för Tom Tits Experiment.

Senast en mer omfattande satsning gjordes var 1998 då utomhusparken etablerades. Den kostade då 10 Mkr. Den satsning som nu planeras är den största i Tom Tits 18-åriga historia.


För mer information kontakta:
Anders Lago, styrelseordförande Telge AB,
0708-51 84 61, anders.lago@sodertalje.se

Annika Laurén, ordförande Tom Tits Experiment,
070-517 14 80, annika@ekobanken.se

Kjell Hasslert, koncernchef Telge AB,
0708-51 57 00, kjell.hasslert@telge.se

Klas Fresk, VD Tom Tits Experiment,
070-556 72 02, klas.fresk@tomtit.se


Anna Kusgård, Informationschef Telge AB,
0708-51 57 81, anna.kusgard@telge.se


Fakta om Tom Tits Experiment
Tom Tits Experiment startades som en stiftelse 1987. 1997 ombildades det till ett aktiebolag helägt av Södertälje kommun. Sedan 2004 är Tom Tits Experiment AB ett dotterbolag inom Telge Koncernen. Tom Tits Experiments inriktning är att utgöra en inspirerande pedagogisk miljö för lärande i naturvetenskap och teknik. Tom Tit har 45 anställda och omsätter drygt 40 mkr. Förra året kom drygt 170 000 betalande besökare för att gå på upptäcktsfärd bland experimenten i fyra våningar och en park.Tom Tits Experiment ingår i Telgekoncernen som består av moderbolaget Telge och nio dotterbolag. Våra verksamheter omfattar bostäder, kommersiella och offentliga fastigheter, elnät, återvinning, städning, hamn, VA, krafthandel, elförsäljning och science center.
Totalt är vi drygt 900 medarbetare och koncernen har en omsättning på cirka 3 500 Mkr.