Custice

Telia har minst problem med täckningen enligt företagskunder

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 13:38 CEST

Custice intervjuar flera tusen svenska företag varje år. En av frågeställningarna handlar om hur många beslutsfattare på företag som upplever att täckningen är ett stort problem med sin mobiloperatör.

Telia hade nyligen en reklamkampanj där de annonserade ett mål om att 100 procent mobilanvändare ska tycka att Telias täckning är bäst av alla operatörer.

Hur stora problem upplever egentligen beslutsfattarna med täckningen? Beslutsfattarna upplevde att Telia hade bäst täckning, där 8,2 procent företagskunder upplevde täckningen som det största problemet med mobiloperatören. Hos Tele2, Telenor och Tre upplevde 13,1 till 14,5 procent täckningen som det största problemet. Mellan 16 till 20 procent kan tänka sig byta till en operatör med bättre täckning.

Det verkar finnas en tydlig koppling mellan storlek (antal kunder) och nöjdhet över täckningen, då mindre aktörer som Spring mobil hade hela 28,4 procent företagskunder som upplevde täckningen som det största problemet.

resultat

Tabell 1. Fördelning av svar i procent.

Täckning

Största problemet

Täckning
Orsak till byte av op.

Telia

8,2 %

18,8 %

Tele2

13,1 %

16,5 %

Telenor

14,3 %

16,1 %

Tre

14,5 %

17,7 %

Spring mobil

28,4 %

20 %


Förklaring: Underlaget består av 10 442 svar från beslutsfattare som Custice intervjuat via telefon som svarat på frågorna ”vad upplever du som det största problemet med din telecomleverantör (operatör)” och ”vad skulle kunna få dig byta leverantör (operatör)?”. De fem största operatörerna har ingått i rapporten.


Custice hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom olika statistiska undersökningar.

Databasen ”fakta” innehåller över 138.000 företag som är uppdelade i olika branscher. Tjänsten erbjuds som säljstöd för att exempelvis hitta nya kunder, analysera sin position och bedöma kundnöjdhet.