Envilogg Datateknik AB

TeliaSonera beställer nytt telefonistsystem

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 09:33 CET

Envilogg har fått en stor beställning av TeliaSonera Sverige på en ny generation av telefonist- och hänvisningssystemet Marvin.

Det nya telefonistsystemet stöder flera växelmiljöer samtidigt. Företag som har Meridianväxlar från Nortel eller MD110 från Ericsson blandat Centrex från TeliaSonera kan med Marvin samutnyttja sina telefonister, använda ett gemensamt hänvisningsystem och en och samma telefonkatalog.

"Beställningen är ett led i TeliaSoneras Large Corporate Segments företagstelefonisatsning och vi är naturligtvis mycket stolta att de valt Marvin", säger Kenneth Burvall, VD på Envilogg. "Vi räknar med att det här marknadssegmentet kommer att bli mycket stort de närmsta åren".