Teligent

Teligent AB avyttrar affärsområdet Messaging

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:17 CEST

Styrelsen i Teligent AB har den 5 september beslutat att avyttra affärsområdet Messaging. Omsättningen inom Messaging de första sex månaderna uppgick till MSEK 58,2 och rörelseresultatet uppgick till MSEK-4,0.

Teligent har under lång tid brottats med lönsamhetsproblem. Trots de aktiviteter som vidtagits har nödvändig finansiering ej erhållits. Moderbolaget i koncernen är i rekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion. Styrelsens strategi är att avyttra de olika verksamhetsgrenarna samt avslutningsvis genomföra ett ackord. Avyttringen av Messaging är en del av denna strategi. Strategin har stöd från bolagets fordringsägare. Tidigare har styrelsen informerat om att Trio Enterprise och de asiatiska dotterbolagen avyttrats. Diskussioner om att avyttra samtliga övriga verksamhetsområden såsom Mobile Office, Teligent Ryssland, Teligent UK och SIM-verksamheten pågår. Teligent har mottagit bud på alla ovanstående delar och diskussioner pågår.

En förutsättning för att kunna genomföra företagsrekonstruktionen är att Teligent AB har tillräckligt med likvida medel för att betala utestående leverantörsfakturor som influtit under rekonstruktionsfasen. Den 21 augusti 2008 meddelade Svenska Handelsbanken sitt beslut att låsa samtliga outnyttjade krediter, såsom factoring och checkräkningskredit. Konsekvensen av Handelsbankens beslut är att avyttringarna kraftigt påskyndats.

Det är fortfarande styrelsens målsättning att undvika konkurs genom överenskommelse om ett ackord med bolagets borgenärer. Det är även styrelsens förhoppning att en avnotering från Börsen ej kommer att ske innan man hittat en ny verksamhet för bolaget.

"Vår bedömning är att liggande strategi utifrån givna förutsättningar på bästa vis bevarar arbetstillfällen och ger bästa möjliga förutsättning för våra borgenärer att erhålla största möjliga utdelning på sina utestående fordringar samt naturligtvis också i görligaste mån att rädda värden åt aktieägarna", säger Jan Rynning styrelsens ordförande.

För ytterligare information, kontakta:
Jan Rynning
Styrelsens ordförande
Teligent AB
Tel. +46 8 520 660 00

Teligent AB avyttrar affärsområdet Messaging

2008-09-08

Styrelsen i Teligent AB har den 5 september beslutat att avyttra affärsområdet Messaging. Omsättningen inom Messaging de första sex månaderna uppgick till MSEK 58,2 och rörelseresultatet uppgick till MSEK-4,0.

Teligent har under lång tid brottats med lönsamhetsproblem. Trots de aktiviteter som vidtagits har nödvändig finansiering ej erhållits. Moderbolaget i koncernen är i rekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion. Styrelsens strategi är att avyttra de olika verksamhetsgrenarna samt avslutningsvis genomföra ett ackord. Avyttringen av Messaging är en del av denna strategi. Strategin har stöd från bolagets fordringsägare. Tidigare har styrelsen informerat om att Trio Enterprise och de asiatiska dotterbolagen avyttrats. Diskussioner om att avyttra samtliga övriga verksamhetsområden såsom Mobile Office, Teligent Ryssland, Teligent UK och SIM-verksamheten pågår. Teligent har mottagit bud på alla ovanstående delar och diskussioner pågår.

En förutsättning för att kunna genomföra företagsrekonstruktionen är att Teligent AB har tillräckligt med likvida medel för att betala utestående leverantörsfakturor som influtit under rekonstruktionsfasen. Den 21 augusti 2008 meddelade Svenska Handelsbanken sitt beslut att låsa samtliga outnyttjade krediter, såsom factoring och checkräkningskredit. Konsekvensen av Handelsbankens beslut är att avyttringarna kraftigt påskyndats.

Det är fortfarande styrelsens målsättning att undvika konkurs genom överenskommelse om ett ackord med bolagets borgenärer. Det är även styrelsens förhoppning att en avnotering från Börsen ej kommer att ske innan man hittat en ny verksamhet för bolaget.

"Vår bedömning är att liggande strategi utifrån givna förutsättningar på bästa vis bevarar arbetstillfällen och ger bästa möjliga förutsättning för våra borgenärer att erhålla största möjliga utdelning på sina utestående fordringar samt naturligtvis också i görligaste mån att rädda värden åt aktieägarna", säger Jan Rynning styrelsens ordförande.

För ytterligare information, kontakta:
Jan Rynning
Styrelsens ordförande
Teligent AB
Tel. +46 8 520 660 00