Teligent

Teligent fullföljer och förlänger erbjudandet till aktieägarna i Trio

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 16:47 CEST

Styrelsen för Teligent AB samt styrelsen för Trio AB offentliggjorde den 8 februari 2006 ett samgående mellan de båda bolagen. Samgåendet genomförs genom att aktieägarna i Trio erbjuds nyemitterade aktier i Teligent ("Erbjudandet"). För varje aktie i Trio erbjuds 0,0877 nyemitterad aktie i Teligent. Sista dag att acceptera Erbjudandet var den 27 mars 2006. Antal aktier i Trio uppgick den 27 mars 2006 till 97.811.478.


Teligent kontrollerar nu mer än 81 procent av antalet aktier i Trio. Sammanräkningen av inlämnade accepter i Erbjudandet visar att cirka 79,5 miljoner aktier i Trio har lämnats in, motsvarande cirka 81,3 procent av antalet aktier i Trio. Teligent har ej förvärvat aktier utanför Erbjudandet.

Genom fullföljandet efterger Teligents styrelse förbehållet om 90 procent och då övriga villkor uppfyllts är erbjudandet därmed ovillkorat. Erläggande av likvid i form av nya aktier i Teligent beräknas ske under perioden 10-13 april 2006. I syfte att erbjuda de kvarvarande aktieägarna i Trio att byta sina aktier i Trio till aktier i Teligent förlängs erbjudandet till den 24 april 2006.

Teligent har med anledning av samgåendet med Trio senarelagt sin årsstämma till den 28 april 2006. Bolaget kommer, fredag 31 mars, att kalla till årsstämma för beslut om bland annat ny styrelse som avspeglar den nya ägarstrukturen. Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter varav två nomineras av de förutvarande aktieägare i Trio som accepterat Erbjudandet. För deltagande vid årsstämma i Teligent skall aktieägare vara registrerad i den av VPC förda aktieboken den 22 april 2006 samt anmält sitt deltagande senast den 25 april 2006.

Antal aktier i Teligent kommer därmed att öka med 6.971.182 aktier från 20.863.162 till 27.834.344. Huvudägaren i Trio, Kistefos AS, kommer efter genomförd transaktion att inneha 2.360.949 aktier i Teligent. Därmed blir Kistefos Teligents störste aktieägare med cirka 8,5 procent av ägandet.

Det är också avsikten att till denna årsstämma lägga fram förslag om ett nytt incitamentsprogram för den nya koncernen.

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Teligent i samband med Erbjudandet.

Teligent AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information, kontakta:
Tomas Duffy, vd och koncernchef
Teligent AB
Tel. 08 520 660 50
tomas.duffy@teligent.se

Paul Hastings, CFO
Teligent AB
Tel. 08 410 172 26
paul.hastings@teligent.se


Ladda ner pdf

Om Teligent
Teligent (TGNT, Stockholmsbörsen) är en global leverantör av mervärdestjänster för teleoperatörer. Erbjudandet inkluderar bland annat traditionella och nästa generations meddelandetjänster och avancerade IN-lösningar, såsom Mobile Prepaid, Mobile VPN och Mass Calling. Samtliga lösningar baseras på den generiska och patenterade tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland BT, Cingular, MCI, Telefónica, TeliaSonera och Vodafone. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i tretton länder runt om i världen. Teligent har cirka 340 anställda och nettoomsättningen för 2005 var 460 miljoner SEK. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.