Teligent

Teligent har 88% av aktierna i Trio och förlänger erbjudandet

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 10:48 CEST

Styrelsen för Teligent AB samt styrelsen för Trio AB offentliggjorde den 8 februari 2006 ett samgående mellan de båda bolagen. Samgåendet genomförs genom att aktieägarna i Trio erbjuds nyemitterade aktier i Teligent ("Erbjudandet"). För varje aktie i Trio erbjuds 0,0877 nyemitterad aktie i Teligent. Den 29 mars 2006 meddelade Teligent att erbjudandet är ovillkorat och att erbjudandet fullföljs samt att erbjudandet förlängdes för kvarvarande aktieägare till den 24 april 2006.

Under förlängningen har aktieägare med ytterligare 9 765 913 aktier accepterat erbjudandet. Teligent kontrollerar därefter 89 254 884 aktier i Trio motsvarande cirka 88 procent av antalet aktier. Antalet aktier i Trio uppgick den 24 april 2006 till 101 535 467.

Erläggande av likvid i form av nya aktier i Teligent beräknas ske från och med den 8 maj 2006. Antalet aktier i Teligent kommer därmed att öka med 856 470 aktier till 28 690 814.

I syfte att erbjuda de kvarvarande aktieägarna i Trio att byta sina aktier i Trio till aktier i Teligent förlängs erbjudandet till den 18 maj 2006.

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Teligent i samband med Erbjudandet.

Teligent AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information, kontakta:
Tomas Duffy, vd och koncernchef
Teligent AB
Tel. 08 520 660 50
tomas.duffy@teligent.se

Paul Hastings, CFO
Teligent AB
Tel. 08 410 172 26
paul.hastings@teligent.se


Ladda ner pdf

Om Teligent
Teligent (TGNT, Stockholmsbörsen) är en global leverantör av mervärdestjänster för teleoperatörer. Erbjudandet inkluderar bland annat traditionella och nästa generations meddelandetjänster och avancerade IN-lösningar, såsom Mobile Prepaid, Mobile VPN och Mass Calling. Samtliga lösningar baseras på den generiska och patenterade tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland BT, Cingular, MCI, Telefónica, TeliaSonera och Vodafone. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i tretton länder runt om i världen. Teligent har cirka 340 anställda och nettoomsättningen för 2005 var 460 miljoner SEK. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.