Teligent

Teligents nyemission övertecknad

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 08:53 CET

Vid teckningstidens utgång hade Teligents nyemission tecknats till cirka 135 procent. Detta innebär att emissionen blev fulltecknad och att Teligent tillförs 109 Mkr före emissionskostnader. Emissionen tecknades till knappt 99 procent med stöd av företräde.

Större ägare hade förbundit sig att teckna motsvarande 44 procent av nyemissionen och återstående 56 procent var säkerställda genom ett garantikonsortium. Då nyemissionen övertecknades behövde inte emissionsgarantin tas i anspråk.

Tilldelning av de aktier som ej tecknades med stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med villkoren för nyemissionen, vilka beskrivits i Teligents nyemissionsprospekt. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom utfärdande av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 26 februari. Inget meddelande utgår till dem som ej erhållit tilldelning.

Genom emissionen ökar antalet aktier i Teligent med 29 018 983 till 57 835 866. De nya betalda tecknade aktierna (BTA) blev föremål för handel på Stockholmsbörsen från och med den 21 februari 2007. Ombokning av BTA till aktier sker när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av mars 2007.

Kaupthing Bank och Aureus AB har agerat finansiella rådgivare till Teligent i samband med nyemissionen.


För ytterligare information, kontakta:
Lars-Erik Nilsson
Styrelseordförande, Teligent AB
Tel. 0733 11 72 76

Tomas Duffy,
VD och koncernchef, Teligent AB
Tel. 08 410 172 76
tomas.duffy@teligent.se