Gotlands Museum

Tema hav och gotländska råmaterial i 2 nya utställningar på Gotlands Konstmuseum!

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2015 15:06 CEST

Gotlands Konstmuseum öppnar två nya utställningar. Den ena, Det stora blå är en samlingsutställning med sex medverkande konstnärer som visar foto, video och måleri. Den andra är Made of Gotland med designgruppen Grasp som presenterar design och konsthantverk. 


Det stora blå
13 juni – 1 november 2015

Konstnärer: Åsa Maria Bengtsson, Karin Broos, Maria Friberg, Ann Frössén, Antti Laitinen och Lovisa Ringborg Curator: Angelica Blomhage, Gotlands Konstmuseum

Vårt förhållande till vatten inleds redan i fosterstadiet och fortsätter att följa oss livet igenom. Vattnet och människan är sammansvetsade på ett liknande sätt som också konsten och vattnet är sammanlänkade. Hav och vatten är välanvända ämnen och motiv i konsten historiskt sätt, likväl som i nutid. Det stora blå är en utställning som uppmärksammar havet och vattnet i dagens samtidskonst utifrån sex konstnärers olika perspektiv. Utställningen gör inte anspråk på att vara representativ eller ge en översikt. Det stora blå är istället ett exempel på hur en utställning på detta tema kan se ut.

I fokus står vattnets visuella kvaliteter likväl som dess innehållsmässiga och betydelsebärande egenskaper. Vatten och hav förknippas ofta med motsatser och ambivalens, å ena sidan drömskt och idylliskt, å andra sidan hotfullt och skrämmande. Vatten kopplas också till det vardagliga och profana, liksom till det andliga och symboliskt laddade. Konstnärskapen och verken som presenteras i Det stora blå präglas av just denna komplexitet. Centralt i utställningen är människans relation till naturen genom vattnet. Vattnet har även rollen som en verkningsfull metafor för det som sker i människans inre värld. I Det stora blå behandlas därigenom existentiella ämnen som liv och död, dröm och verklighet, makt och kontroll samt resa och kommunikation. Att presentera en utställning med detta tema just på Gotland har en naturlig och uppenbar koppling. Den geografiska positionen, en ö omgiven av Östersjöns hav är något som starkt präglar och genomsyrar platsen.


Made of Gotland av Grasp
13 juni – 20 september 2015

Grasp: Barbro Lomakka, Karin Kloth och Stina Lindholm
Utställningsansvarig: Frode Falkenhaug

Gotlandsbaserade designgruppen Grasp med medlemmarna Barbro Lomakka, Karin Kloth och Stina Lindholm presenterar en idéutställning om förädling av gotländska råmaterial. I utställningen möter du några gotländska råvaror och får uppleva dess utmärkande drag i såväl obearbetad form likväl som i olika grader av förädling. Ambitionen är att lyfta fram råvarornas karaktärer och möjligheter, dess förutsättningar och framtida potential, både som konkret produktutveckling och i experimentell form. Grasp har valt att arbeta med materialen sten, ull och trä.

Nyfiken och kreativ blick Det finns flera dörrar att öppna när man går in i en kreativ process med nya material och råvaror. Ofta sker det genom en konstnärlig, processinriktad och experimentell ingång, men där finns också erfarenheter från ett kulturarv att utgå och inspireras från.

Made of Gotland – vision eller nödvändighet? På Gotland, där Grasp bor och verkar, har råvarorna haft stor betydelse för näring och utveckling. De lokala materialen har också bidragit till Gotlands särprägel ur ett kulturellt perspektiv. Men hur ser det ut idag? Hur är det med drivkraften att förädla råvaror här? Går det att producera något i en så avlägsen provins som Gotland?Grasp tror att lokala råmaterial kan stärka en plats identitet genom god design och arkitektur som verktyg. I detta sammanhang är det viktigt att förstå hantverkets betydelse och vad materialkännedom betyder för en hållbar produktutveckling.

Välkommen till pressvisning av utställningarna fredagen 12 juni kl. 10.00 på
Gotlands Konsrtmuseum, S:t Hansgatan 21, Visby.

Då finns konstnärer och utställningsansvariga på plats.

Gotlands Museum bildades 22 maj 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner. Då gick museet under namnet Gotlands Fornsal. Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet.