Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Tema medling i nya numret av Ducatus

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 16:05 CEST

Fredag 22 april utkommer det nya numret av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations magasin Ducatus.
En stor del av numret ägnas åt medling som verktyg för dialog och konflikthantering.
Medverkar gör bland andra Pierre Schori som i en krönika berättar om medling i konflikten mellan Israel och Palestina samt arbetsgivarorganisationens nya förhandlingschef Cecilia Herm, utbildad i medling.

Det handlar om något så tidlöst som att få människor att kommunicera med varandra, om medling som verktyg för dialog och konflikthantering.

- Jag tror att verklig dialog innebär att vi måste intressera oss för andras synpunkter. Annars blir det mest en fråga om att fördela prattid, skriver Helén Källholm, VD på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, i sin ledare.

Det handlar om människor och människors förmåga att vilja lösa knutar.

-Oavsett vi talar om en avtalsrörelse, en organisation eller ett land finns det alltid risk för konflikter. I det här numret vill vi visa vad vi kan göra för att eliminera eller lösa konflikter genom att prata med varandra. Allt handlar om människor och vår förmåga att lösa olika frågor tillsammans, säger Helén Källholm som förklaring till valet av tema.

Tidningen tar bland annat upp medling i begravningssammanhang och konsten att skriva en avtalstext som alla förstår och kan ställa sig bakom.

Pierre Schori skriver en krönika om medling i konflikten mellan Israel och Palestina.

I Ducatus presenteras också Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations nya förhandlingschef Cecilia Herm, som är utbildad i medling.

En nyckel till framgångsrik medling är, menar hon, att vidga sitt perspektiv, att se framför, bakom, vid sidan om själva konflikten.

- Det gäller att hitta de där alternativa nycklarna, att inte fokusera så mycket på vad man tror att konflikten handlar om. Det behöver inte vara sant, det kan finnas annat, sådant som de inte säger och kanske inte ens vet om själva, säger Cecilia Herm i ett av tidningens reportage.

I samma artikel påpekar Thomas Jordan, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, att förståelsen för vikten av medling ökar inom Svenska kyrkan, som ett led i att ledarskapsfrågorna tas på allt större allvar.

-De som blir kyrkoherdar idag är mer klara över sin roll som ledare på en arbetsplats och över de arbetsrättsliga frågorna som finns, säger han.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare