Utrikespolitiska föreningen i Göteborg

Temadag den 29 april om Europaparlamentsvalet 2009

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 14:30 CEST

Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg är en ideell studentförening vid Göteborgs Universitet. Vi är politiskt och religiöst obundna och riktar oss främst till unga människor med ett intresse för politik.

Onsdag den 29 april 13.00 - 21.00 arrangerar Utrikespolitiska föreningen i Göteborg en temadag om Europaparlamentsvalet med syfte att öka kunskaperna om EU och Europaparlamentet och främja valdeltagandet i valet den 7 juni 2009. Då ungdomar är underrepresenterade bland väljarna i det allmänt låga valdeltagandet riktar sig Utrikespolitiska föreningen med detta evenemang lite extra mot studenter och ungdomar.

Klockan 13.00-17.00 finns ett informationstorg öppet där kandiderande partier ställer ut tillsammans med Europa direkt och Europaparlamentets informationskontor i Sverige. Parallellt med informationstorget erbjuds två orienterande föreläsningar om EU och om Europaparlamentet. Dagen avslutas med en tv-sänd paneldebatt med toppkandidater till Europaparlamentet.

Medverkar i debatten gör Marita Ulvskog (s), Anna Ibrisagic (m), Olle Schmidt (fp), Ella Bohlin (kd), Eva-Britt Svensson (v), Carl Schlyter (mp), Lena Ek (c) och Sören Wibe (jl). Moderator är prof. Rutger Lindahl från centrum för Europaforskning vid Göteborgs Universitet.

Informationstorget kommer att hållas på Hagaplan mellan Kurs- och tidningsbiblioteket på Vasagatan 2 och Hagakyrkan. Föreläsningarna äger rum i B31 på Handelshögskolan (Vasagatan 1) klockan 13.00-14.00 och 15.30-16.30. Debatten börjar klockan 18.00 i Malmstenssalen på Handelshögskolan och beräknas hålla på till ca 21.00 och kommer att sändas av svt.

För mer information se www.utrikespolitiskaforeningen.se.