Röda Korset - Stockholm

Temadag mot våld och övergrepp i Kongo-Kinshasa

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 15:32 CEST

Röda Korset arbetar för att stoppa det könsrelaterade våldet och strävar efter att öka medvetandet om situationen i Kongo. Det är en kamp för mänskliga rättigheter!

Nu bjuder Röda Korset in till temadag i Haninge kulturhus om våldet mot kvinnor i Demokratiska repuliken Kongo. Det är en dag med afromusik, körsång, tal, film och bilder ordnat av Röda korset i Haninge i samarbete med Studiefrämjandet och kultur och fritid Haninge kommun.

Lördagen 23 oktober kl. 11.00-15.00 i Haninge Kulturhus.

På temadagen får vi höra Röda Korsets ansvarige för stödet till insatserna i Demokratiska Republiken Kongo, Svenska Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg, Kongolesiska riksförbundet med flera som kommer ge en bild av situationen och vad som kan göras för de människor som drabbats. Besökaren får lära sig mer om problemen, men främst också möta det hopp och styrka de som drabbats kan få genom verksamheter såsom Röda Korsets "lyssnarcenter". 

Att både utsättas för sexualiserat våld och dessutom bli utstött från familjen som en konsekvens av detta är ett dubbelt trauma. I DR Kongo arbetar Röda Korset med att låta kvinnor få komma till tals - och bli lyssnade på. I spåren efter konflikten i östra Demokratiska Republiken Kongo utsätts tusentals flickor och kvinnor för könsrelaterat våld.

Röda Korset arbetar för att förebygga det könsrelaterade våldet genom informationsspridning och påverkansarbete. Det handlar bland annat om att öka medvetenheten om att problemet existerar och vad konsekvenserna är. Påverkansarbetet riktar sig till bland annat män och beslutsfattare och information sprids i skolor. Vidare bistår Röda Korset direkt de flickor och kvinnor som utsatts. Röda Korset har i dag 15 så kallade "lyssnarcenter" dit dessa flickor och kvinnor kan gå för att få psykosocialt stöd, hjälp med transport till sjukhus, visst ekonomiskt stöd och hjälp med att samtala med familjen då dessa flickor och kvinnor ofta blir utstötta. Svenska Röda Korset har stött detta projektet sedan 2005.
Under 2009 besökte fler än 1 400 flickor och kvinnor dessa "lyssnarcenter".

Se en film från "lyssnarcenter" här. http://www.streamio.se/Play?projectId=18670&language=swedish

Läs mer: http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?openagent&size=&layout=nyheter&docid=56C1A927B27517DAC12577C00029EE3F&menu0=0&menu1=2

Kontakt:

Fredrik Gladh, kommunikatör Svenska Röda Korset. 070-5813453 (för kontakt om Röda Korset i Kongo och temadagen)

Kristina Hultgren, ordförande, Röda Korset, Österhaninge, 08-500 321 14 (om temadagens program, innehåll samt det globala engagemanget i Röda Korset i Haninge)