Svenska Betongföreningen

Temadag om betongens uttorkning den 26 april

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2018 11:21 CET

Välkommen till Betongföreningens årsmöte den 26 april med temat Fukt i betong

Med årets tema, Fukt i betong, vill vi diskutera betongens uttorkning och delge branschens erfarenheter inom området.

Som alla vet är vatten en förutsättning för att cementet i betongen ska kunna reagera och bilda en hårdnad cementgel. Även andra bindemedel såsom silika, flygaska och slagg (mineraliska tillsatsmaterial) tillsätts ibland för att bilda liknande gel. I normalfallet tillsätts mer vatten än vad som behövs för reaktionerna för att betongen ska ha en bra arbetbarhet. Detta innebär att vi får ett fuktöverskott i den nygjutna betongen. Så länge den relativa fuktigheten i betongen är större än utanför sker en uttorkning. Denna uttorkning tar lång tid (längre än vad många lekmän tror) och beror på utformning, betongkvalitet och torkklimat. Den uttorkningstid som erfordras innan påförande av tätskikt beror också på materialval - olika beläggningsmaterial har olika fuktkänslighet.

Vi får höra om uttorkningsmekanismer och uttorkningstider samt ta del av golvbranschens, tillverkarens, entreprenörens och fuktkonsultens erfarenheter inom området. Vi berättar om hur Tyskland arbetar med uttorkningsfrågorna. Genom användning av sensorer i betongen erhålls ytterligare instrument för fuktbedömningar. Vi får också en dagsaktuell rapport från Fuktcentrum.

Datum: Torsdagen den 26 april

Plats: Lokal Atlanda, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan: Senast den 19 april http://betongforeningen.se/db/formular.php

Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr för icke medlemmar.

 Middag: Kostnad 675 kr + moms

Kontakt: epost: info@betongforeningen.se eller tel: 073-656 0903 (Marie Brunnberg)

Betongföreningen är en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, vilka vill främja teoretisk och praktisk betongteknik. Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling