Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Temadag om samisk kultur och samtida uttryck

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 14:59 CEST

Det samiska konstnärliga rådet för Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad arrangerar Diehttu gáldu, Kunskapskällan – om samisk kultur och samtida uttryck, onsdag 24 oktober 2012 på Filmhuset i Stockholm.

Syftet med dagen är att ge deltagarna kunskap om de samtida samiska konstnärliga uttrycken och samer som ett urfolk samt om den svenska koloniala historien. Arrangemanget blir också ett möte mellan myndigheterna som har ett uppdrag gällande Umeå 2014 och samiska kulturarbetare.

Dagen riktar sig till representanter från myndigheter och organisationer på kulturområdet med ett speciellt ansvar för Umeå 2014 samt samiska kulturarbetare.

Målet är att få fler arrangemang med samisk kultur och av samiska aktörer bland de organisationer som har ett uppdrag att ta hänsyn till Umeå 2014. Att på längre sikt skapa fler möjligheter för samiska kulturarbetare och ökat intresse för att ta sig an samiskt tematik

Dagen avslutas med en paneldebatt med Anna Serner, vd Filminstitutet, Birgitta Englin, chef Riksteatern, Mårten Lempert, Statens kulturråds kontaktperson för nationella minoriteter, Åsa Simma, Umeå2014:s samiskt konstnärligt råd samt Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare Umeå2014.

Tid och plats:

Onsdag 24 oktober 2012 klockan 9.00-16.30.
Biograf Mauritz, Svenska filminstitutet, Filmhuset, Borgvägen 1-5 (Gärdet) i Stockholm.

Kontaktperson:

Michael Lindblad
Samisk programkoordinator/ledare samiskt konstnärligt råd
Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad
90184 Umeå
070-569 83 27
michael.lindblad@umea2014.se

Umeå har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014. Varje år utser EU två kulturhuvudstäder i Europa, med syfte att belysa vårt gemensamma kulturarv och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns i länderna inom EU. I Umeå är satsningen en viktig del av kommunens långsiktiga tillväxtstrategi. Den ger ett större intresse för staden och dess aktörer, och bidrar till kulturdriven tillväxt. Det skapar nya möten, nätverk och samverkan mellan Västerbotten och Europa.