Borlänge kommun

Temavecka mot våld

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 08:46 CEST

Vecka 42 arrangerar lokala brottsförebyggande rådet en temavecka mot våld här i Borlänge.

Under veckan kommer kommunens högstadieelever att erbjudas en föreläsning om våld av Tommy Deogan, från Stiftelsen för Respekt. Även föräldrarna kommer att erbjudas denna föreläsning.

För allmänheten blir det kvällsföreläsningar:

Tisdag 14 oktober kl 19.00-20.30, i Borlängerummet, stadshuset
Manifestationer och sedan? Ett samtal med företrädare för lokala brottsförebyggande rådet om det brottsförebyggande arbetet.

Onsdag 15 oktober kl 18.30-20.00, i Borlängerummet, stadshuset
Thomas Lundqvist, psykolog och filosofie doktor från Lund, med stor erfarenhet av behandling av haschmissbrukare.

Torsdag 16 oktober kl 18.00-19.30, i Borlängerummet, stadshuset
Niklas Långström, läkare och docent i rättspsykiatrisk forskning, talar om ungdomskriminalitet och metoder att arbeta med unga kriminella.

För vidare upplysningar kontakta Sonja Sahlin, samordnare för lokala BRÅ, tel 0243-666 61. Se även annonsering i lokalpressen.