Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse

Temperaturövervakande appar för hållbart lantbruk belönas med Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2013 09:55 CET

– Jag ska använda pengarna för att ta relevanta block i en MBA i ekonomi samt en kurs i styrelsearbete för att själv kunna följa med när företaget växer, säger Anders Hedberg.

Med sitt företag Sensefarm AB i Lund arbetar Anders och de tre anställda med att göra mätsystem för utomhusbruk. Mätsystemen används för att minimera risker och kostnader vid odling, lagring och skötsel av grödor hos lantbrukare.

Enskilda lantbrukare, större gods och multinationella koncerner i länder som Danmark, USA och Tyskland tillhör kunderna. Men även offentliga institutioner finns med i kundregistret. Nyligen har även Malmö stad i ett prov köpt in system för att optimera skötseln av träd i städer. Inte illa för ett företag som grundades 2013 och egentligen började med att man fick frågan om man via mobilen kunde övervakatemperaturen i utomhuslager av sockerbetor.

– Sett i ett större perspektiv så har vi gått från att göra appar till att utveckla system som inte bara räddar miljön utan även har potential att minska problemen med matförsörjning i världen på grund av torka, förklarar Anders.

Anders är född och uppvuxen i Eskilstuna men bor numera i Lund. I Eskilstuna studerade han 4-årig teknisk linje på Rinmansskolan, för att därefter läsa datateknik på högskolan i Luleå. (Civilingenjörsutbildning).

MOTIVERING:
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Anders Hedberg för sitt arbete med att skapa ett praktiskt verktyg för riskminimering inom lantbruket. Produkten möjliggör kostnadsbesparingar för kunden och bidrar till ett långsiktigt hållbart jordbruk. Anders Hedberg avser ta relevanta block i en executive MBA i syfte att stärka ledarskapet.


För mer information, kontakta:
Marianne Brismar, ordförande, Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse,
tel., 070-598 41 24, e-post, jacobssonstiftelsen@seb.se
André Persson, pressansvarig, Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse,
tel., 073-206 57 47, e-post, andre.persson@hartpersson.se
Anders Hedberg, tel., 0733-32 01 96, e-post, anders.hedberg@sensefarm.com

Om Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse
År 2012 bildades Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Stiftelsen har som ändamål att stödja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling, med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering, samt ergonomi och design. En del av stiftelsens ändamål, är att varje eller vartannat år utse en eller flera personer, som erhåller ”Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark.

Läs mer på http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/ 
Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/familjenjacobssonsstiftelse 
Följ oss på Twitter https://twitter.com/Fam_Jacobssons 
Bilder på stipendiaterna, http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/htm/nyheter.htm