Sveriges Annonsörer

Tennis är hetast att sponsra enligt annonsörerna

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 13:00 CEST

- Swedish Open i Båstad mest populärt

Enligt en undersökning som Sveriges Annonsörer gjort bland sina medlemmar, i samarbete med undersökningsföretaget YouGov, framkom att Swedish Open i Båstad är det evenemang som är mest lockande för annonsörerna att sponsra och besöka. Det främsta skälet är att man har sina potentiella kunder där.

- Ja, med tanke på den tennisfeber som råder i landet efter Robin Söderlings framgångar kanske detta inte är så förvånande, säger Jan Dahlberg, sponsringsansvarig på If och ordförande i Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event, KSE.

- Sett ur ett affärsmässigt perspektiv så är Båstadstennisen så här i sommartider ett av de få ställen där företrädare för näringslivet kan kombinera nytta med nöje. Kombinationen av företagare och en köpstark och trendsättande privatpublik gör dessutom evenemanget intressant för många olika branscher. Hela 42 procent av de tillfrågade företagen svarar att de har sin potentiella målgrupp på plats i Båstad. Att Båstadstennisen i sig är ett väl inarbetat och välkänt begrepp spelar naturligtvis in - som tänkbar sponsor vet man ganska väl vad man får för pengarna, säger Jan Dahlberg.

På delad andra plats i listan över tänkbara sponsringsinsatser under sommaren kommer Stockholms Jazzfestival.
- En för många kanske förvånande placering för detta traditionellt sett lite smalare event. Även om många festivaler har det svårt i rådande konjunktur bestyrker detta en trend i dagens sponsring; att fler och fler aktörer överväger festivaler som ett sätt att synas istället för att aktivera sig själv på andra plattformar.

Hela undersökningen bifogas som PDF.

För mer information, kontakta:
Jan Dahlberg, sponsringsansvarig If och ordförande i Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event KSE. E-post
jan.dahlberg@if.se, telefon 08-792 76 26.
Anna Lindström, pressansvarig Sveriges Annonsörer. E-post:
anna@annons.se, telefon 08-545 252 38 eller 0763-40 99 20.

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som arbetar för effektivare marknadskommunikation. Detta genom att skapa större effekt på medlemmarnas investeringar i reklam och övrig kommunikation, öka kunskapen och representera deras intressen. Vi ägs av våra 500 medlemmar, vilka står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet.