Post- och telestyrelsen, PTS

Teracom fortsatt reglerat för utsändning av radio i marknätet

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 13:55 CET

Kommunikationsmyndigheten PTS har i dag beslutat om fortsatt reglering för radioutsändning i marknätet. PTS gör detta för att komma tillrätta med den bristande konkurrensen på marknaden i och med att det endast finns en nationell radiodistributör i Sverige, Teracom. Dagens beslut ersätter det som PTS fattade 2005.

Beslutet gäller marknaden för radio i marknätet, formellt kallad den nationella grossistmarknaden för distribution av analog ljudradio via marknät.

Det nya beslutet innebär att den enda nationella radiodistributören som finns i Sverige, Teracom, ska tillhandahålla grossistprodukter till kostnadsorienterade priser. Syftet är att public service-företaget Sveriges Radio (SR) ska kunna sända sina program till rimliga priser. SR måste, enligt sina tillståndsvillkor, sända i hela landet och är därmed hänvisade till Teracom.

Teracom ska även ge PTS insyn i den ekonomiska redovisningen av de produkter som regleras. Särredovisning av kostnader och intäkter gör det möjligt för PTS att granska att Teracom inte använder övervinster från utsändning av radio till att subventionera andra affärsområden.

- Genom att SR kan sända sina program till rimliga priser skapas förutsättningar för att programutbud och kvalitet bibehålls, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Beslutet har samråtts med operatörer, myndigheter och EG-kommissionen under maj 2009-februari 2010. Beslutet gäller från och med i dag.

Läs beslutet här.

Varför reglerar PTS marknaden för radio i marknätet?

EG-kommissionen har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa. De så kallade skyldighetsbesluten syftar till att skapa en jämn och förutsägbar spelplan för alla aktörer på den aktuella marknaden.

PTS beslutade 2004 och 2005 om de skyldigheter som idag gäller på de olika delmarknader som finns inom marknaden för elektronisk kommunikation. På broadcasting-marknaden, eller grossistmarknaden för utsändning av tv och radio, ålades Teracom vissa skyldigheter.

Myndigheten har nu genomfört andra generationens marknadsanalyser och skyldighetsbeslut som en följd av EG-kommissionens rekommendationer. På marknaden för radio i marknätet har PTS konstaterat att det fortfarande finns konkurrensproblem och har därför fattat beslut om nya skyldigheter för Teracom. Beslutsförslaget har samråtts med operatörer, myndigheter och EG-kommissionen och andra europeiska regleringsmyndigheter under maj 2009-februari 2010.

För mer information:
David Troëng, konkurrensavdelningen, tfn: 070-861 72 19
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du på
http://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2010/Teracom-fortsatt-reglerat-for-utsandning-av-radio-i-marknatet/ Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. PTS arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.

Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm, tel. 08-678 55 00