Stockholms stad

Teres LIndberg (s): "Fokus på diskriminering"

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 11:45 CET

Stockholms stad kan göra mycket mer för att komma åt diskriminering och vardagsrasism. Staden har alla möjligheter att vara en föregångare när det gäller att främja mångfald. Det säger arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet Teres Lindberg (s) när hon idag inleder stadens årliga integrationskonferens.

- Den politiska majoriteten i Stockholms stad fokuserar på arbetet mot diskriminering och rasism som en av våra viktigaste uppgifter inför 2004. I stadens budget, som är det främsta styrdokumentet för alla kommunala verksamheter, slår vi fast att det här är ett högprioriterat område. Ytterst handlar det om att bryta utanförskap och segregation, om att skapa en stad där alla stockholmare känner sig hemma.

- Staden är en av landets största uppköpare av varor och tjänster. Därför ger vårt agerande stort genomslag, och den positionen ska vi naturligtvis utnyttja. Varje gång vi tecknar ett upphandlingsavtal ska vi markera att vi inte accepterar att entreprenörerna diskriminerar sina anställda. Det gör vi genom att införa en s k antidiskrimineringsklausul i alla avtal.

- Stockholms stad är också en mycket stor arbetsgivare och tillhandahåller dessutom service av många olika slag. Vi ska därför modernisera och bredda riktlinjerna för stadens mångfaldsplaner. Mångfaldsarbetet ska inte bara ha ett etniskt perspektiv utan ska givetvis omfatta alla former av diskriminering. Det ska heller inte bara gälla rekryteringar och annan personalpolitik utan även hur staden agerar utåt i olika sammanhang, i kontakten med medborgarna och det omgivande samhället.

- För att lyckas måste vi göra diskrimineringen och vardagsrasismen synlig och utveckla metoder för att motarbeta den. Det arbetet ska ske överallt: inom förskolan och äldreomsorgen, hos bostadsförmedlingen, vid stadens bidragsgivning osv. Naturligtvis har vi förtroendevalda ett stort ansvar när det gäller att driva på och följa upp det som görs i staden. Vi måste också agera utåt, skapa opinion och inte minst lyfta frågorna i våra egna partier.

Arbetsmarknads- och integrationsroteln, Claes Thunblad, Telefon: 070-47 29 308