Stockholms stad

Teres Lindberg (s) om avvecklingen av Svensk Kassaservice i Husby: "Grundläggande service är nödvändig för tillväxt!"

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 13:55 CEST

Arbetsmarknads- och integrationsroteln, Claes Thunblad, Telefon: 070-47 29 308


Om en vecka stänger Svensk Kassaservice sitt kontor i Husby. Det innebär försämrad service både för lokala näringsidkare och övriga invånare. Det betyder också svårigheter att locka nya företag och arbetstillfällen till området. Nu vänder sig Stockholms stad återigen till regeringen med krav på en mer heltäckande storstadspolitik som tar hänsyn till att även storstäder kan ha glesbygdsproblem.

- Det här är inte bra. Viss grundläggande service behövs för att ett centrum ska kunna leva vidare och utvecklas i positiv riktning. För affärsinnehavare, t ex, är det viktigt med en trygg hantering av dagskassan. Den möjligheten kommer snart inte att finnas i Husby - en av de fem stadsdelar som ingår i regeringens Storstadssatsning, säger Teres Lindberg, arbetsbetsmarknads- och integrationsborgarråd (s).

- Det kanske är så att Svensk Kassaservice ska ha ett uppdrag inom ramen för den nationella storstadspolitiken, precis som Kista stadsdelsnämnd har föreslagit. Den här sortens glesbygdsproblem, som även storstäderna drabbas av, måste uppmärksammas i den nationella politiken, säger Teres Lindberg.

- Jag kommer att ta upp det här med Mona Sahlin, som ju är ansvarig för Storstadssatsningen. Regeringen har hittills i Storstadssatsningen valt att fokusera på några få sakområden när man istället borde bedriva en mycket bredare storstadspolitik, med både tillväxt och rättvisa som grundläggande målsättningar. Att skapa goda förutsättning för företagsetableringar i alla delar av storstaden - måste ju vara en självklar del i en modern storstadspolitik, avslutar Teres Lindberg.