Stockholms stad

Teres Lindberg (s): "Stöd till unga utanför!"

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 16:44 CET

Ungdomsstyrelsen efterlyser en större beredskap inför den tilltagande ungdomsarbetslösheten och det alltmer utbredda utanförskapet bland unga. Stockholms arbetsmarknadsborgarråd Teres Lindberg meddelar att staden är redo att satsa på ett pilotprojekt med s.k. Navigatorcentra. Beslut beräknas fattas i kommunstyrelsen imorgon.

- Navigatorcentra föreslogs som en av flera åtgärder mot ungas utanförskap när Ungdomsstyrelsens generaldirektör Leif Linde presenterade betänkandet "Unga utanför" för en månad sedan. Förslaget är mycket intressant. Därför har socialborgarrådet Margareta Olofsson (v), skolborgarrådet Erik Nilsson (s) och jag tagit ett gemensamt initiativ för att Stockholm ska få ingå i det landsomfattande pilotprojekt som föreslås, säger Teres Lindberg.

- Ett Navigatorcentrum ska vara en fast punkt för unga utanför och ha som målsättning att snabbt vägleda till ordinarie aktiviteter. Centret ska också kunna erbjuda individuellt utformade lösningar när det gäller utbildning, praktik och annan träning inför ett inträde på arbetsmarknaden. Det är viktigt att verksamheten bedrivs i nära samverkan mellan staden, arbetsförmed-lingen och det lokala näringslivet.

- De unga människor som varken studerar eller har ett jobb och som inte heller är arbetssökande lever ett mycket utsatt liv. De riskerar dessutom att permanenta sitt utanförskap redan i mycket unga år. Att nå och stötta dessa ungdomar måste anses som en av samhällets allra viktigaste uppgifter. Det är samtidigt en av våra största utmaningar, avslutar borgarrådet Lindberg.

Arbetsmarknads- och integrationsroteln, Claes Thunblad, Telefon: 070-47 29 308