Språkförsvaret

​ Terminologicentrum erhåller Språkförsvarets pris och Internationella engelska skolan utses till Årets anglofån

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2019 21:26 CET

Terminologicentrum erhåller Språkförsvarets pris och Internationella engelska skolan utses till Årets anglofån

En offentlig prisceremoni kommer att genomföras i Brantingrummet, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm kl. 14.00 lördagen den 30 mars.

Motivering för Språkförsvarets pris:

Tekniska nomenklaturcentralen TNC, sedermera Terminologicentrum TNC (1941–2018), arbetade under drygt 77 år med svenskt fackspråk, främst genom att bearbeta och förbättra olika fackområdens terminologier. Syftet har varit att uppnå en effektiv fackspråklig kommunikation. Under åren framställdes inte bara ett hundratal ordlistor inom olika områden – ett stort antal mindre utredningar gjordes också vilka ledde fram till viktiga distinktioner mellan närliggande begrepp, t.ex. mellan material och materiel. Bland de många termer som TNC varit med om att rekommendera finns ord som vi i dag tar för givna, t.ex. plast, dator och infartsparkering. Svenska språket kunde hävda sig inom EU sedan 120 000 svenska termer genom TNCs arbete tillförts EUs databaser. TNC byggde också Rikstermbanken, en databas fylld med tusentals rara och underbara ord på svenska och andra språk; den finns allmänt tillgänglig på Internet sedan 2009. Sist men inte minst har TNC spelat en viktig roll för undervisningen i terminologilära för olika grupper vid universitet, högskolor, EU m.m. och har därmed skapat fackspråkliga apostlar i översättare, tolkar, språkvetare och språkkonsulter som nu får föra TNCs arv vidare.

II.

Internationella engelska skolan utnämns härmed till Årets anglofån 2019

Efter en medlemsomröstning har Språkförsvaret utnämnt Internationella engelska skolan (IES)till Årets Anglofån

Motiveringen är att skolan berövar många barn och ungdomar i skolåldern deras modersmål, och i stället använder sig av engelska som undervisningsspråk i Sverige, i närmast kolonial stil. Omdetta får fortsätta att svenskan kommer att förpassas till köksbordet och informella sammanhang, medan engelskan blir språket för viktiga diskussioner och beslut. Bakgrunden är att IES har som mål att etablera sig i varje större stad i Sverige för att locka familjer med studieambitioner, där det språk som odlas blir engelskan. Huvudspråket svenskan tar IES lätt på. IES bidrar på så vis starkt till språksegregerade skolor i Sverige och att vi som aldrig tidigare kan börja dela in grundskolor i vinnar- och förlorarskolor.

Nätverket Språkförsvaret

http://www.språkförsvaret.se/sf/

http://www.sprakforsvaret.se/sf/


E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se

sprakforsvaret@yahoo.se

info@språkförsvaret.se (kan bara nås av vissa e-postprogram)

Kontaktpersoner:

Christer Janson - tel:070 3093932

Olle Käll - tel: 070 4022682

Per-Åke Lindblom - tel: 08 7602302 – 070 7782302

Kajsa Pehrsson - tel: 070 4470817

Arne Rubensson - tel: 070 5355501