Capilon

Termo Holding (publ): säljer industrifastighet i Motala för 59 MSEK

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 08:42 CEST

Termoregulator Holding AB (publ) ("Termo Holding") säljer industrifastighet i Motala för 59 MSEK till ett svenskt, börsnoterat fastighetsbolag. Industrifastigheten har Termo Holdings dotterbolag TermoRegulator som huvudsaklig hyresgäst. Försäljningen av industrifastigheten beräknas öka Termo Holding-koncernens resultat efter skatt för 2007 med 34 MSEK. Koncernens resultat per aktie för 2007 ökar med 1,1 SEK. Effekten på koncernens resultat- och balansräkning är av engångskaraktär.

Koncernens likvida medel ökar med 30 MSEK och räntebärande skulder minskar med 23 MSEK till följd av försäljningen. Eget kapital per aktie beräknas öka med 1,0 SEK och soliditeten stiger från 30 % till 42 %, baserat på koncernens pro forma balansräkning per den 31 mars, 2007.

- Försäljningen av industrifastigheten i Motala ger en kraftigt förbättrad soliditet och möjliggör en snabbare expansion av koncernen genom både en organisk och förvärvsbaserad tillväxt, säger Termo Holding-koncernens VD, Alex Molvin.


Försäljningen medför också ökade hyreskostnader för koncernen, vilket avräknat för positiva ränteeffekter, ger en årlig merkostnad på 1,4 MSEK.

För ytterligare information
Alex Molvin, VD, Termo Holding, E-post: alex.molvin@termoholding.se, Tel: 0708-253990

Termo Holding (publ)
Adress: c/o Termo Regulator
Box 967, 591 29 Motala
Tel: +46 (0)141 22 86 00
Fax: +46 (0)141 22 86 30
E-post: info@termoholding.se
www.termoholding.seTermo Holding (publ) är listat på First North och har Mangold Fondkommission AB som Certified Advisor. Termo Holdings affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora industriföretag genom att vara en aktiv och långsiktig ägare. Termo Holding äger dotterbolagen Österby Gjuteri och TermoRegulator. Österby Gjuteri är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. TermoRegulator är ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation och inredning.