Terrafem

Terrafem Sveriges verksamhetsledare Bernardita Núñez utses till juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 18:46 CEST

Bernardita Núñez

För sitt mångåriga engagemang för kvinnor och flickors rätt till ett liv fritt från våld och dominans utses i oktober Terrafem Sveriges verksamhetsledare Bernardita Núñez till juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Bernarditas arbete med Terrafem, den första rikstäckande kvinnojouren för kvinnor av utländsk härkomst, har även varit ovärderligt i framtagandet av Rättspraktiken.

Rättspraktiken är Sveriges första praktiska plattform för juriststudenter och erbjuder ett unikt tillfälle för studenterna att få praktisk erfarenhet inom ramarna för sin utbildning. Terrafem var bland det första att ta emot studenter från Rättspraktiken som i sin tur hämtat inspiration från sättet Terrafem arbetar med frågor rörande juridisk rådgivning, rättsinformation och rättspolitiskt arbete. Bernardita Núñez har genom sitt arbete bidragit till att juriststudenternas praktiska kunskaper i frågor om kvinnors rättigheter, asylrätt och socialrätt fördjupats.

” Å styrelsens vägnar vill vi härmed gratulera Terrafems verksamhetsledare Bernardita Núñez till utnämningen som hedersdoktor på Göteborgs universitet!

Vi anser att utnämningen har gått till en person som ihärdigt arbetar i kampen mot mäns våld mot kvinnor och för jämställdheten i stort.

Idag känner vi oss stolta. Hjärtliga gratulationer!"

Bernardita Núñez medverka vid ett öppet seminarium den 19 oktober: ”Att arbeta med kvinnors rättigheter i Sverige respektive Law Clinics i södra Afrika”

Hedersdoktorerna berättar om sina erfarenheter och vilka utmaningar de ser framöver.

Tid och plats: 19 oktober kl 15-17, sal E43, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Media är välkomna till seminariet. Anmäl gärna ert deltagande till karin.bjorelid@law.gu.se

Universitetets doktorspromotion äger rum den 21 oktober.

För ytterligare information, kontakta : Alfhild Oenema, ordförande , 076-2249431