Mittuniversitetet

Terrordåd och vädervarningar på risk- och kriskonferens

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 12:38 CET

Mittuniversitetets forskningscentrum RCR står värd för en nationell konferens om risk- och kriskommunikation i Åre 13-15 mars – Åre Risk Event.
– Konferensen är en möjlighet för många att vara med och påverka och skapa ett säkrare samhälle, säger Anna Olofsson, föreståndare för RCR.

Risk and Crisis Research center RCR, vid Mittuniversitetet samlar nära 200 deltagare med flera internationella föreläsare till konferensen. Representanter för media är välkomna att närvara.

Tid: 13-15 mars, se program här för detaljerad information.
Plats: Holiday club, Åre

Aktuellt är en presentation som rör terrordåden i Norge 22 juli 2011. Jesper Falkheimer berättar om en studie för att beskriva och analysera hur attackerna i Norge hanterades ur ett kriskommunikationsperspektiv i både Norge och Sverige. Studien är baserad på intervjuer med tjänstemän på nationell nivå. Preliminära slutsatser gäller bland annat behovet av träning och improvisationsförmåga, organisationers behov av personliga relationer i samverkan och betydelsen av sociala medier.

Ett av konferensens teman är vädervarningar och hur allmänheten reagerar på exempelvis stormvarningar. Joseph Trainor från universitetet i Delaware, USA, berättar om sin forskning om hur allmänheten reagerar på vädervarningar. En missuppfattning menar Trainor är att varningar snabbt skapar kaos i samhället. I själva verket reagerar människor på många olika sätt och olika snabbt på utfärdade varningar. Trainor pekar på mer målgruppsanpassade varningar i nya kanaler som exempelvis sociala medier som utvecklingsområden för vädervarningar.

Vid konferensen medverkar bland andra:
Helena Lindberg, generaldirektör, Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Björn von Sydow, docent, riksdagsledamot
Ragnar E. Löfstedt, professor Risk Management, King’s College, London
Jan-Erik Enestam, rådsdirektör, Nordiska Rådet

För mer information och program:
http://www.miun.se/sv/Forskning/Var-forskning/Center-och-institut/RCR/areriskevent/

Frågor kan ställas till:
Lena-Maria Öberg, 070-522 78 48