Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén

Terrorindustrins terror – Måltavla Förorten

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 08:29 CET

En undersökning av Washington Post uppskattar att över 854 000 personer arbetar i det underrättelsenätverk som har upprättats efter 11 september, 2001. Inom den här nya säkerhetsindustrin finns 1 271 myndigheter och 1 931 privata företag som flitigt anlitas för att arbeta med ”antiterror”. Tio år efter attackerna på World Trade Center har terrorismbekämpning lett till en oöverskådlig mängd nya myndigheter och till att den officiella budgeten för underrättelseverksamhet i USA har tredubblats.

 Även i EU sker en utveckling där säkerhetsindustrin har fått förgreningar långt utanför polisen, underrättelsetjänsten och krigsmaterielindustrin. En rad nya aktörer kan nu försörja sig på att koppla sitt arbete till frågan om terrorism och terrorismbekämpning. EU avsatte nyligen 40 miljoner kronor till åtgärder från föreningslivet som ska minska ”radikalisering” bland unga muslimer. Den svenska regeringen öronmärkte tre miljoner till vetenskapsrådet för att ta fram forskning om radikalisering av svenska muslimer. Idag spenderar den svenska staten hundratals miljoner på utgiftsposten säkerhet och stärkt terrorberedskap.

För att förstå hur ”Kriget mot terrorismen” utvecklats och hur det kommit att inskränka alltfler mänskliga rättigheter är det värt att diskutera det som en näringsgren som ett ökande antal människor är beroende av. Så många aktörer arbetar nu med terrorism-bekämpning att terrorhotet lätt överskattas av politiker och journalister. Vi har därmed fått en ”terrorindustri” som har ett egenintresse i att sprida alarmism och bedriva en rädslans politik som varnar för en hemmaplansterror som sägs gro i förorterna. 

Att terrorstämpla förorterna som en fristad för ”islamister”, ”extremister” och ”radikalisering” och stigmatisera förortsborna som potentiella terrorister har blivit politisk vardagsmat. Men nu börjar kritiken växa mot terrorindustrins antidemokratiska element. Inte minst hos de boende i Sveriges miljonprogramsområden – som av terrorindustrins ”terrorexperter” utpekats som de mest tänkbara bärarna av radikalisering och våldsbejakande extremism – finns en ängslighet och oro över hur terrorindustrin kan vara en fara för samhället och de mänskliga fri- och rättigheterna.  

Den 10 november för vi med vårt seminarium ner diskussionen till de människor som främst påverkas av dessa inskränkningar på de demokratiska fri- och rättigheterna. Vi bjuder då in till ett medborgarsamtal som äger torsdag den 10 november kl. 18-21 i Tensta Träff. På programmet finns bl.a. den brittiska journalisten Yvonne Ridley som för 10 år sedan kidnappades av talibaner i Afghanistan och Nizhar som den 30 oktober 2010 frihetsberövades av Göteborgspolisen under de mest brutala former.

Välkomna!

För mer information kontakta Fatima Doubakil, 073 5506883 eller fatima.doubakil@mmrk.org.