Förlaget Lohr gen Stahl

TERRORISM DÖMDE ”OMAR KHADR” ÖNSKAR ETT SNABBT BESLUT OM HANS ÅTERFÖRING TILL KANADA

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2012 18:33 CEST

TERRORISM DÖMDE ”OMAR KHADR” ÖNSKAR ETT SNABBT BESLUT OM HANS ÅTERFÖRING TILL KANADA

Egentligen var min planering annorlunda. Jag har följt ärendet, skrivit en rad artiklar och skulle under sommaren intervjuat Omar i Kanada, dit hans återgång sedan mer än ett år har planerats efter den uppmärksammade ”plea bargain” som Omar och dennes advokater tillsammans med amerikanska och kanadensiska myndigheter varit eniga kring. Trots detta så sitter däremot Omar Khadr forfarande kvar i Guantanámo i avvaktan på att ärendet skall slutföras av de kanadensiska myndigheterna, utkomsten är dock minst sagt säker.

En fråga som skulle kunna ställas upp är om de kanadensiska myndigheterna vägrar att ge honom denna möjlighet, att avtjäna sitt resterande straff i Kanada i strid mot de internationella lagar som gäller för en överföring av Khadr till Kanada. Vad händer om han inte får detta och avtjänar sitt straff i Guantánamo? Som kanadensisk medborgare, med sin familj fortfarande i Kanada torde inget hindra honom från att åka in i sitt hemland. Utgör han en mindre risk då, eller kommer man att förvisa honom till Pakistan?

Advokater till Om Khadr – en kanadensisk medborgare avtjänar för närvarande ett straff i Guantanamo By fängelset – har bett den federala domstolen att helt enkelt tvinga ministern Vic Toews att fatat ett beslut huruvida Khadr kan återvända till Kanada för att avtjäna sitt återstående straff, eller inte.

Ansökan har nu lämnats in för en prövning.

Frågan är om någon som Omar, endast 15 år gammal år 2002 när han greps av amerikanska styrkor, har sedan häktats vid det amerikanska fånglägret i Kuba under nästan ett decennium, skall behöva konfronteras med en sådan behandling innehållande både misshandel och tortyr? Var ligger det medmänskliga i detta, han har aldrig erkänt eller så har det bevisats att han var mer aktiv än att han befann sig i byggnaden ur vilken en granat slängdes ut och som dödade en amerikanskt officer? Slutligen efter alla dessa år valde han år 2010, bekänna sig skyldig till krigsbrott, för att ha kastat en granat som dödade en amerikansk soldat i en sk. ”plea bargain” mot det om han erkänner sig skyldig erhåller en strafflindring. Omar, nu 25 år gammal sitter fortfarande i den amerikanska militärens fångläger trots bekräftelsen från november 2010 från den kanadensiska regeringen att – som en del av denna plea bargain – han var berättigad att överföras till Kanada för att avtjäna resterande tid av sitt återstående åtta års-straff.

Hans advokater menar att regeringen har haft mer än tillräckligt med tid för att fatta ett beslut och att ”ministerns oskäliga dröjsmål…..är ett missbruk av processen” som man varit delaktig i. Både under 2008 och 2010 fastställde Högsta domstolen i Kanada att den kanadensiska regeringen brutit mot Khadr´s ”Charter rättighter.”

Minister Toews, sades inte vara tillgänglig för en kommentar, men Julie Carmichael svarade i ett e-postmeddelande ”V kommenterar inte frågor inför domstolen.” Hon sade vidare att ”Omar Khadr är en kanadensisk medborgare som erkänt sig skyldig till mordet på en amerikansk soldat. Ett beslut bör fattas på en ansökan i enlighet av kanadensisk lag.” I motsats till detta så finns det en allmän rättslig skyldighet även för en kanadensisk minister att agera, och detta inom rimlig tid enligt domstolshandlingar. Toews har en lagstadgad skyldighet att fatta ett beslut i fallet i enlighet med internationell överföring av lagöverträdare enligt lag.

Domstolen enligt tidningar säger också att Kanadas del i förhören med Khadr före hans rättegång ”kränker” de mest grundläggande kanadensiska normer om behandling av fängslade misstänkta ungdomar. Han dömdes visserligen till 40 års fängelse men enligt en överenskommelse med honom och USA så behöver han enbart avtjäna åtta år av dessa. Efter att ytterligare tillbringat ett år på Guantanámo, uppkom hans rätt att avtjäna resten av tiden av sitt straff i Kanada för redan nio månader sedan. Kanada deltog i affären med USA och innehade en betydande roll för affären och Harper angav för regeringen att ” den var benägen att välvilligt betrakta” en begäran om överföring. Således inga klara och tydliga besked mer än att man är välvillig till ett beslut om överföring. Khadr´s advokater ber nu ministern om att skyndsamt fatta ett beslut och detta ”utan dröjsmål”, om det lyckas återstår att se. Tillsvidare kommer han att vara fängslad i Guantanámo. 

Författare:

Roland Lohr gen Stahl