Länsförsäkringar

Terrorrisk avhåller svenskarna från att resa

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 09:36 CEST

Risk för terrorism är den enskilt största faktor som avhåller svenskarna från att resa utomlands, visar en undersökning från Länsförsäkringar. Var tredje svensk, 33 procent, uppger att risk för terrorism skulle avhålla dem från att resa det närmaste året.

- Det är uppenbart att de senaste årens terrordåd har satt djupa spår i svenskarna och deras resplaner. Även om sannolikheten för att drabbas av terror är liten, har det blivit mera riskabelt att resa än tidigare, säger Christina Lindblad-Hrasteu, Länsförsäkringars reseförsäkringsexpert.

Yngre personer är mindre oroliga för terrorism än äldre och oron ökar väsentligt med stigande inkomst. Kvinnor är överlag mera oroliga för att resa än män.

På andra plats för att inte resa utomlands är skälet att man inte har råd. 19 procent svarar att bristande privatekonomi avhåller dem från att resa. Skillnaden mellan könen är påtaglig: 15 procent av männen stannar hemma på grund av pengabrist medan motsvarande siffra för kvinnorna är 22 procent.

- Innan resan är det bra att kontrollera hur reseförsäkringen i hemförsäkringen fungerar. Glöm inte att ta med utlandsresekortet och försäkringsnumret på resan, säger Christina Lindblad-Hrasteu.

Krig hamnar först på tredje plats över faktorer som skulle avhålla svenskarna från att resa utomlands det närmaste året. 14 procent, samma siffra för både män och kvinnor, uppger krigsrisk som anledning att inte resa utomlands.

Vad som avhåller svenskarna från att resa utomlands:

1. Risk för terrorism 33 %
2. Har inte råd att resa 19 %
3. Krig 14 %
4. Sjukdom/handikapp 13 %
5. Risk för naturkatastrofer 13 %


För ytterligare information kontakta:

Christina Lindblad-Hrasteu, Länsförsäkringars reseförsäkringsexpert
08-588 418 52
073-96 418 52
christina.hrasteu@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Fakta om undersökningen:

7 394 personer mellan 20 och 69 år, bosatta i Sverige, har telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research.

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.