BT in the Nordics

Tesco väljer BT Cloud Contact för ökad kundkontakt

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 11:14 CET

BT:s flexibla lösning Cloud Contact ska användas av alla medarbetare
inom Tescos kundtjänst

Tesco, en av världens största livsmedelskedjor, har valt BT:s Cloud Contact-lösning för att skapa en flexiblare och mer lyhörd kundtjänst för sina kunder i Storbritannien.

Molntjänsten, som BT levererar under en treårsperiod, kommer att underlätta arbetet för de drygt 1,800 anställda vid Tescos kundtjänstkontor i Dundee och Cardiff, som hanterar samtal på totalt över 90 miljoner minuter varje år.

BT Cloud Contact ger möjlighet att på ett effektivare sätt koppla samtal direkt till den agent som bäst kan svara på en kunds fråga. Tjänsten kan snabbt skalas upp eller ner för att anpassas efter de skiftande resursbehov som finns inom detaljhandeln, vilket gör att Tesco enbart kommer behöva betala för det stöd de för tillfället behöver.

– Vi är mycket glada över att vår lösning kan hjälpa Tesco leverera en kundtjänst av världsklass. Vår lösning ger Tesco flexibel hjälp under de hektiska perioder då arbetsbördan på deras kundtjänst kan fördubblas jämfört med resten av året. Tesco efterfrågade en lösning som kunde hantera dessa intensiva perioder. Med BT Cloud Contact får de alla de funktioner och skalmöjligheter som de behöver, säger Emer Timmons, President of BT Global Services UK.

För mer information se fullständigt engelskt pressmeddelande.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Marcus Forsgren, Bite Communications
E-post: BT@bitepr.se
Telefon: +46 (0)8 402 01 00
DC13-033

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fyra huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Retail BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2012, var BT-gruppens intäkter 18 897 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 445 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York. Mer information finns på www.bt.com/aboutbt