Add Gender

Testa våra jämställdhetsexperter!

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2012 08:55 CET

Add Gender är ett jämställdhetsföretag som erbjuder varumärkeshöjande tjänster inom jämställdhet och målsättningen är att bli Sveriges bästa leverantörer av jämställdhet till 2015 och Europas bästa till 2025. För att nå dessa mål så arbetar Add Gender strategiskt med att knyta till sig experter. I nuläget finns förutom Add Genders kärntrupp på fyra personer ett tiotal experter med olika kompetens som kompletterar oss. Vi har bland annat jurister, en maskulinitetsexpert och en genusfotograf. 

För att kunna visa upp vår fantastiska kompetensskatt startar vi idag den 3:e december en julkampanj där vi erbjuder tillgång till våra experter och vårt nätverk genom prenumerationstjäsnten Add Advice under sex månader för alla kunder som beställer en nulägesanalys innan året är slut. 

Add Gender förordar ett arbetssätt som är mer långsiktigt och erbjuder därför nulägesanalyser som ger en kort rapport som fungerar som beslutsunderlag. Företaget eller organsiationen tar därefter fram en handlingsplan och rådgivningstjänsten Add Advice fungerar som ett stöd under genomförandet av handlingsplanen. Detta säkrar också att det inte blir ett kort projekt och därmed pengarna i sjön. 

-Att ha någon att bolla med kan vara ovärderligt för att få en process att bli en rutin, säger Jenny Claesson, marknadschef på Add Gender. 

Just efter en insats är ofta energin hög och förändringsviljan på topp men inom några veckor glömmer man bort saker och det kan vara svårt att känna samma entusiasm. Då kan det vara skönt att gå tillbaka till varför det är viktigt, hur man gör konkret och vad alla de där begreppen betyder. Det är just de frågorna som är så viktigt att få ställa, ibland upprepade gånger för att en förändring ska sätta sig i företagskulturen.

Add advice är inte knuten till en specifik person utan alla anställda på ett prenumererande företag är välkomna att ringa och maila Add Gender. 

-Hittills har det fungerat alldeles utmärkt, trots att vi haft stora företag som till exempel Tele2 som prenumeranter, säger Jenny Claesson.

Add Gender erbjuder varumärkesstärkande tjänster inom jämställdhet på ett begripligt, användbart och roligt sätt. För att framtiden är jämställd. 

http://www.addgender.se/julkampanj

www.facebook.com/addgender

www.twitter.com/addgender

Kontaktperson: Jenny Claesson, marknadschef 0761 25 25 50 jenny.claesson@addgender.se