Näringsdepartementet

Testarena för fordon

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 10:42 CET

Näringsminister Thomas Östros har fattat beslut om att genomföra en förstudie om inrättandet av Test Site Sweden (TSS). TSS ska bli en test- och demonstrationsarena där svenska och internationella fordonstillverkare kommer att kunna genomföra avancerade fordonstester avseende säkerhet, drivmedel och telematik, i det vanliga vägnätet.

Riksväg 45 kommer att utgöra en central del i TSS och kommer ytterligare att binda samman de två fordonstillverkande orterna Göteborg och Trollhättan. TSS kommer att komplettera den viktiga och framgångsrika testverksamheten som vuxit upp i Norrland.

Förstudien kommer att genomföras av Lindholmen Science Park
i Göteborg.

- Det är positivt att nu kunna presentera det första av de större projekt som vi nu påbörjar för fordonsindustrin. Detta är ett resultat av det gemensamma strategiprogram som jag tillsammans med företagen och de fackliga organisationerna presenterade i höstas, säger Thomas Östros.