Region.Västerbotten

Testbana på räls i kallt klimat kan bli verklighet

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2014 13:10 CEST

Region Västerbottens arbetsutskott har beslutat att gå in med finansiering av projekt för att skapa en spårbunden testbana i vinterklimat mellan Jörn och Arvidsjaur.

– En stor brist med tåg som tillverkas idag är, att de inte är testade i tillräcklig omfattning i ett kallt klimat med snö och is, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Det aktuella spåret är en redan existerande men vilande järnvägssträcka på drygt sju mil, mellan Jörn och Arvidsjaur. Trafikverket har uttalat att det inte finns några planer att använda sträckan för ordinarie trafik.

– Att nyttja ett spår som redan existerar för att skapa något helt nytt, är smart och dessutom kan det i framtiden bidra till att vi får tåg med högre driftssäkerhet, säger Erik Bergkvist.

– Testverksamhet för tåg i kallt klimat är en ny och innovativ näringsverksamhet där vi använder kylan som en tillväxtfaktor. Det här är ett bra initiativ för vår region, säger Lorents Burman (S), kommunalråd Skellefteå.

Kommersiell grund för spårbunden testbana
Ingenstans i Europa finns idag möjlighet att testköra spårbundna fordon i vinterväder och dessutom med höga hastigheter, över 200 km/h.
En förstudie som genomförts i samarbete med Skellefteå kommun visar att det finns kommersiell grund för att driva testbanan och projektet ska nu ta fram underlag för detaljutformning av anläggning och kostnader som ska behandlas av Näringsdepartementet under hösten 2014.

Test för tåg och utveckla metoder för att minska viltolyckor
Senare ska projektet arbeta med testnormer, testmetoder och utrustning som ska användas när anläggningen är på plats. Arbetet omfattar dessutom att etablera marknadskontakter och att utveckla lösningar tillsammans med samebyar för att minska problem med viltolyckor vid järnvägstrafik med exempelvis övergångar i träkonstruktion.

För mer information

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Lorents Burman (S), kommunalråd Skellefteå, 070 243 07 00
Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten, 070 216 86 25
Lars-Åke Tjernström, kontaktperson för projektet Testbana för spårbunden trafik, 070 651 94 06

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/